FinansNyhet

“Världens sämst skötta oligopol”

Magnus LarssonMagnus Larsson
Magnus Larsson, delägare i Deloitte och ordförande för FAR kallar den brittiska debatten "osaklig och populistisk". Foto:Emelie Asplund
Publicerad

Idén att separera revision från rådgivning vinner mark i Storbritannien. Men svenska branschföreträdare gör tummen ner. Konkurrensen mellan Big4 är mördande säger FAR:s ordförande Magnus Larsson.

Rakel Lennartsson

När Realtid ställer frågan till stora revisionsbyråer i Sverige svarar merparten att debatten om revisionens kvalité och oberoende, som just nu går het i Storbritannien, är både viktigt och intressant. Men det finns också röster som går mot strömmen. 

Peter Nyllinge, PwC:s vdPeter Nyllinge,
vd PwC

Det är bra och förväntat att en så stor konkurs som Carillion utreds noggrant och omsorgsfullt, tycker PwC:s vd Peter Nyllinge. 

Annons

– Utredningen bör titta på ansvaret i alla led: styrelse, ledning och revisorer, och vilka lärdomar som kan dras av det, säger han. 

Jonas SvenssonJonas Svensson,
vd för EY

Även EY, nummer två i Sverige efter PwC, välkomnar diskussionen i Storbritannien.

Annons

– Att frågorna diskuteras är både intressant och viktigt, säger Jonas Svensson, vd för EY.

Tidigare i vår meddelade Grant Thornton UK att de slutar tävla om uppdrag i de största börsföretagen, till följd av den orättvisa konkurrenssituationen. 

I Sverige har Grant Thornton fokus på ägarledda bolag med 10-200 medarbetare och säger sig därför inte beröras direkt av den aktuella diskussionen.

Annons

Anna Johnson, vd för Grant ThorntonAnna Johnson,
vd för Grant
Thornton

– Men självklart vi är en del av branschen som nu diskuteras, och på så sätt berörs vi. Just oberoende är så centralt i allt vi gör, det är så vi bygger förtroende. Så diskussionen är viktig och vi följer den med intresse, säger Anna Johnson, vd för Grant Thornton i Sverige. 

Men alla tar inte emot frågorna lika hovsamt. FAR:s ordförande skattejurist Magnus Larsson, tillika delägare i Deloitte, skräder inte orden:

Magnus LarssonMagnus Larsson, 
delägare Deloitte

– Debatten kring den här frågan är både osaklig och ytterst populistisk! Inte i något fall har det med fakta belagts att det skulle ha med någon konflikt mellan revision och rådgivning att göra. Snarare tvärtom, det har i alla fall varit fråga om ”rena” revisionsuppdrag där eventuell rådgivning levererats från någon annan part, säger han.

Magnus Larsson tycker också att de så kallade företagsmisslyckandena måste sättas i perspektiv. 

– De fyra stora revisionsbyråerna reviderar tiotusentals globala företag och det är oundvikligt att det vid något enstaka tillfälle kan gå fel. Det är inte sällan det också handlar om mer eller mindre bedrägliga beteenden av företaget ifråga och där då är väldigt enkelt och bekvämt att ”skylla” på revisorn. Och som sagt jag kan inte i något fall se att det finns något samband mellan rådgivning, revision och eventuella felaktigheter.

Världens sämsta oligopol 

KPMG UK:s ordförande Bill Michael stack förra veckan ut hakan med sitt uttalande att det inte går att förneka att Big4 utgör ett oligopol.

– I sak har han rätt eftersom ett oligopol definieras som en marknad med ett fåtal aktörer, säger Jonas Svensson. 

– Han har ju rätt i den mening att det i princip bara finns fyra globala spelare som har kapacitet, kompetens och resurser att klara av stora globala uppdrag, säger Magnus Larsson och fortsätter:

– Men om man med oligopol menar att det på ett otillbörligt sätt skulle gynna just dessa fyra aktörer så är det i så fall världens sämst skötta oligopol. För det är hela tiden mördande konkurrens mellan dessa aktörer i alla dimensioner: pris, teknik, effektivitet och personal. 

Även Peter Nyllinge framhåller att konkurrensen i Sverige är hård:

– Jag skulle välkomna fler aktörer branschen, men ser ingen tydlig negativ effekt för kunderna. Det råder en tuff konkurrens mellan Big4 och åtminstone i Sverige har kunderna alltid bra alternativ att välja mellan, säger han.

Att de största globala revisionsbyråerna bara är fyra till antalet beror på att det är så pass svårt och dyrt att bygga uppd en infrastruktur som krävs för att revidera stora globala bolag, menar Magnus Larsson. 

Peter Nyllinge är inne på samma linje:
 
– Stora företag är normalt internationella och bedriver komplex verksamhet. För att revidera dessa krävs storlek, internationellt samarbete och många olika kompetenser. Precis som med många andra avancerade produkter och tjänster leder det till ett fåtal leverantörer. Därutöver är revision en hårt reglerad bransch som kräver stora investeringar i system, processer och organisation. 

EU:s revisionspaket missar målet

Den strängare regleringen av revisionsbranschen tycks bara ha lett till ännu högre trösklar in på marknaden. Tvärtemot syftet med EU:s revisionspaket. 

– Det som EU ville uppnå med den obligatoriska byrårotationen var möjlighet för fler aktörer att jobba med revision av företag av allmänt intresse, men effekten av hela EU:s revisionspaket har i stället blivit den motsatta, säger Peter Nyllinge och fortsätter:

– De nya reglerna innebär att det blir mer krävande och därmed oattraktivt att tillhandahålla revision för företag av allmänt intresse. Vi ser redan den effekten i Sverige, där flera mindre revisionsbyråer sedan reglerna infördes valt bort detta marknadssegment.

Magnus Larsson fyller i:

– Faktum är att de regelverk som tillkommit, EU:s revisionspaket med mera, och de restriktioner och den byråkrati det för med sig snarare gör det svårare för andra aktörer att ta sig in på denna marknad.

Om EU:s revisionspaket inte har lyckats med att sänka trösklarna in till marknaden för att bryta oligopolet och öka konkurrensen, så tycks det i alla fall ha satt fart på konkurrensen och rotationen mellan byråer.

– Den effekt som uppnåtts är en större cirkulation mellan Big4 på de större revisionsuppdragen, säger Jonas Svensson. 

Det har skett en stor förskjutning och förändring, tillstår Magnus Larsson:

– Men vi är bara i början på förändringen och vi får avvakta och se vad det hela landar innan vi drar några slutsatser. Sedan är det inte bara EU:s revisionspaket som orsakat denna förändring. Bolagen själva har blivit mer noggranna med hur de anlitar rådgivare och säkerställer att revisionen sköts självständigt och oberoende.

Både Magnus Larsson och Peter Nyllinge varnar för konsekvenserna av att ett land kör sitt eget race i fråga om reglering av en verksamhet som per definition är global. 
 
– Globala företag och en internationell kapitalmarknad behöver revisionsföretag som kan arbeta globalt. Nationella särregler försvårar arbetet både för revisionsföretagen och kunderna. Vi behöver ha färre sådana nationella regler och inte fler, säger Peter Nyllinge. 

– Det vore väldigt olyckligt om UK skulle gå sin egen väg. Vi behöver en global linje i de här frågorna. Olika regelverk leder till ökade kostnader för företagen och större risker att saker och ting gått snett, säger Magnus Larsson 

Branschen bjuder motstånd

Di:s ledarskribent Lotta Engzell-Larsson har stämt in i de brittiska kraven på strikt separation mellan rådgivning och revision genom att firmorna klyvs och renodlade revisionsbyråer skapas. 

“När Storbritannien nu går i täten är det viktigt att myndigheterna i andra länder hakar på. Kraven på styckning bör gälla globalt. Sverige och Revisorsinspektionen bör driva frågan i EU och visa att det är nya, tuffare tider nu” skrev hon i Di förra veckan.

Men hon kan förvänta sig hårt motstånd från branschledarna i Sverige. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström svarade med en debattartikel i Balans nätversion på tisdagen:

Dan Brännström, generalsekreterare, FAR Dan Brännström, 
generalsekreterare, 
FAR

”Vem tror på allvar att de åtgärderna stärker revisionens kvalitet och oberoende? Särskilt som kraven på kompetens och försäkringsskydd vid revision av stora och komplexa företag förutsätter revisionsbyråer med global räckvidd och finansiella muskler. Dessutom talar allt för att en stor byrå har lättare att värna sitt oberoende än en liten”, skriver Dan Brännström i Balans.

– Revisionsföretag behöver både revisorer och specialister för att kunna genomföra komplexa revisioner och krav på ”audit only firms” skulle ha en betydande negativ påverkan på möjligheten att rekrytera och behålla de bästa talangerna, säger Peter Nyllinge och understryker:

– Min bedömning är att krav på ”audit only firms” skulle få en negativ effekt på revisionskvaliteten.
 
Dan Brännström avslutar sin debattartikel med att avfärda idéerna om klyvning genom “drastiska alexandehugg”.

“Nej, det är inte kliniskt oberoende som är svaret. Det handlar istället om att revisorn alltid måste ha integritet”, skriver han.

Annons