Morgonsvepet

Utredning mot bank-vd återupptas

Utredning mot bank-vd återupptas, Vonovia lägger bud på resterande del av Hembla och Sveriges ekonomi tappar fart. Här hittar du morgonens nyheter.

Uppdaterad 2019-11-08
Publicerad 2019-11-08

Utredning mot bank-vd återupptas
Förundersökningen mot den tidigare bank-vd:n för Sörmlands Sparbank lades ner. Nu har den återupptagits av åklagare Fredrik Ingblad vid åklagarkammaren i Västerås som ska driva utredningen, enligt TT.
Att förundersökningen återupptas beror på att bankens styrelse begärde överprövning när den lades ner.
Enligt banken hade den förre vd:n använt bankens pengar för privata ändamål. I slutet av förra året lade åklagaren Pernilla Törsleff ner förundersökningen om bland annat misstänkt grov trolöshet mot huvudman med motiveringen att det är svårt att bevisa brott. Hon pekade på att det vid tiden för anmälan fanns stora brister i bankens kontroll samt att den tidigare vd:n genom förlikning hade ersatt banken för en del av skadan.

Vonovia lägger bud på resterande del av Hembla
Vonovia offentliggjorde i går kväll ett kontant budpliktsbud till Hemblas aktieägare. Vonovia äger, efter att ha förvärvat en majoritetspost, cirka 71,6 procent av rösterna och cirka 64,21 procent av aktiekapitalet i det svenska fastighetsbolaget Hembla. Nu erbjuder Vonovia 215 kronor kontant per B-aktie till samtliga aktieägare i Hembla, vilket motsvarar ett totalt värde om 19,979 miljarder kronor för alla aktier i bolaget. Vonovia poängterar att priset i erbjudandet inte kommer att höjas. detta är samma pris som betalades för majoritetsposten i Hembla till dess tidigare ägare Blackstone Group.
Vonovia har även för avsikt att behålla Hemblas utdelningspolicy att inte lämna någon utdelning till aktieägarna de närmaste åren.
Erbjudandet motsvarar en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen för Hemblas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 20 september 2019, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Vonovias avtal om förvärv av Blackstones aktiepost i Hembla.

Hemblas styrelse kommenterar budet
Hembla uppger i ett pressmeddelande att ”den oberoende budkommittén kommer att utvärdera erbjudandet och avser återkomma med sin uppfattning om erbjudandet samt skälen för denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång”. 
Acceptfristen för erbjudandet förväntas börja löpa den 11 november 2019 och avslutas den 9 december 2019.

Sveriges ekonomi tappar fart
Enligt EU-kommissionen kommer svensk tillväxt mattas av till 1 procent nästa år från redan dystra 1,1 procent i år. Kommissionen förklarar nedgången med ett stort fall i bostadsinvesteringarna och att hushållens konsumtion inte ökar lika mycket nästa år.
Sverige är näst sämst, bara Italiens ekonomi kommer växa långsammare än Sveriges nästa år bland EU:s 28 medlemsländer. Enligt kommissionen innebär den vikande ekonomin att svensk arbetslöshet kommer stiga till 7,1 procent nästa år, från 6,8 procent i år. Det betyder att Sverige halkar ännu längre ned på EU:s arbetslöshetsranking. Bara fyra länder – Grekland, Spanien, Italien och Frankrike – spås ha en högre arbetslöshet än Sverige nästa år.

Tidigare ordförande i Swedbank tar plats i Skistars styrelse
Skistars valberedning föreslår tre nya styrelseledamöter i samband med årsstämman; Lars-Göran Dahl, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström, enligt kallelsen till stämman som hålls 14 december.
Vidare föreslås omval av Eivor Andersson (ordförande), Lena Apler, Sara Karlsson och Fredrik Paulsson.
Lars-Göran Dahl är affärsutvecklingschef på Diös. 
Gunilla Rudebjer har tidigare varit finanschef på bland annat Scandic Hotels, Cision, Parks & Resorts Scandinavia, TUI Nordic. Hon är styrelseledamot i Ambea, NCAB, Optigroup och Oriflame.
Anders Sundström är före detta styrelseordförande i Swedbank och KF och har varit vd för Folksam samt haft flera politiska uppdrag. Han är styrelseordförande i Kaunis, NMI Group, Hedlunda Industri, Swedegas och Ekhaga Utveckling samt styrelseledamot i SCA. 

Stort intresse för Spiltans splittade aktie
Spiltan konstaterar, efter två dagars förhandel på Pepins efter genomförd split, att intresset att handla med Spiltanaktier är väldigt stort. Under onsdagen omsattes 18 758 aktier (motsvarar cirka 188 aktier innan split), jämfört med 22 aktier under samma period föregående månad.
Kursen har nu satts till 120 kronor per aktie. Kursen är oförändrad jämfört med föregående handelsperiod och substansrabatten har minskat till 22 procent, baserat på tisdagens substansvärde.
I tisdags beräknades substansvärdet till 154,29 kronor per aktie. Spiltans största innehav Paradox hade då en kurs på 131 kronor.
Handeln pågår på Pepins till och med måndagen den 11 november kl. 16.00.
Samtidigt pågår ett inlösenprogram på Spiltan. På den extra bolagsstämman den 27 oktober beslutade Spiltans aktieägare om möjligheten att göra frivillig inlösen av 3 procent av sina aktier. Som vd Per Håkan Börjesson brukar säga: ”även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat.” 
Inlösenkursen fastställdes till 125 kronor per aktie. 

Blandat på Asienbörserna
Vid 06:30 var Nikkei-index upp 0,1 procent i Tokyo. Hang Seng i Hongkong tappade 0,7 procent. I Kina var Shanghais kompositindex upp 0,2 procent.

Stigande lägenhetspriser i oktober
Statistik från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i riket som helhet steg 1 procent i oktober jämfört med föregående månad medan villapriserna var oförändrade. Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, stigit 3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 1 procent.
– Trenden med omfattande atal försäljningar fortsätter, säger analyschefen Per-Arne Sandegren.

Equinor säljer ägarandel i Eagle Ford för 3 milliarder
Norska Equinor, som är operatör vid det av Lundin Petroleum delägda Johan Sverdrup-fältet i Nordsjön, säljer bolagets ägarandel på 63 procent i Eagle Ford till det spanska olje- och gasbolaget Repsol, enligt DN.no som hänvisar till ett pressmeddelande. 
Efter transaktionen äger Repsol 100 procent av aktierna i Eagle Ford.
Den totala försäljningslikviden ligger kring 3 miljarder kronor. 
Equinor gick in i Eagle Ford-fältet under 2010 genom ett uppköp tillsammans medTalisman Energy USA, som nu ägs av Repsol, från Enduring Resources. 
Under 2015 ökade Equinor ägarandelen i gältet från 50 procent till 63 procent och övertog operationen. 
USAs geologiska undersökningsorgan estimerer att fältet innehåller runt 77 milliarder fat olja. 

Platsannonser