Annons

Annons

Vonovia

Utredning mot bank-vd återupptas, Vonovia lägger bud på resterande del av Hembla och Sveriges ekonomi tappar fart. Här hittar du morgonens nyheter.

Vonovia är nu ett steg närmare att bli ensam ägare av Victoria Park. CFO Tommy Åstrand är nöjd med utvecklingen bolaget haft sedan storägaren gick in i bolaget.

Vonovia, som nu innehar 46,5 procent av rösterna och 54,4 procent av aktierna i Victoria Park AB, begär att en extrastämma ska hållas i Victoria Park.

En preliminär sammanräkning visar att Vonovia kommer att bli ägare till mer än 50 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. Vonovia fullföljer därmed det kontanta erbjudandet som bolaget lämnade till Victoria Parks aktieägare och förlänger acceptfristen till den 3 juli.

Victoria Parks aktieägare har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från det tyska bolaget Vonovia, vilket är 11,8 procent högre än Starwood-erbjudandet. Budet rekommenderas av det oberoende budutskottet i Victoria Park.