Annons

Annons

Vonovia

Vonovia är nu ett steg närmare att bli ensam ägare av Victoria Park. CFO Tommy Åstrand är nöjd med utvecklingen bolaget haft sedan storägaren gick in i bolaget.

Vonovia, som nu innehar 46,5 procent av rösterna och 54,4 procent av aktierna i Victoria Park AB, begär att en extrastämma ska hållas i Victoria Park.

En preliminär sammanräkning visar att Vonovia kommer att bli ägare till mer än 50 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. Vonovia fullföljer därmed det kontanta erbjudandet som bolaget lämnade till Victoria Parks aktieägare och förlänger acceptfristen till den 3 juli.

Victoria Parks aktieägare har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från det tyska bolaget Vonovia, vilket är 11,8 procent högre än Starwood-erbjudandet. Budet rekommenderas av det oberoende budutskottet i Victoria Park.