Annons

Annons

Alexander Ernstberger

Ernstberger ser fram emot rättegång, oförändrad ränta i USA och SD vänder om Telia - det är några av rubrikerna i morgonsvepet denna torsdagsmorgon.

Kammarrätten har valt att tills vidare möta Alexander Ernstbergers önskemål om att skjuta upp skatteskulden tills målet är avgjort. I annat fall riskerade Ernstberger att försättas i obestånd.

Allra-grundaren Alexander Ernstberger vänder sig till kammarrätten för att slippa betala merparten av skatteverkets krav om 37,2 miljoner kronor.

Pensionsmyndigheten fick inte igenom sin begäran om kvarstad på Allratopparna på motsvarande 210 miljoner kronor.

Allra bestrider såväl anklagelserna i mutbrottsåtalet som i ett kommande skattemål. Central är den nya värderingen av Allra. 

– De tomma påståendena från åklagaren är fel, säger Allrachefen Alexander Ernstberger till Realtid.

Nu har Pensionsmyndigheten lämnat in ett enskilt skadeståndsanspråk mot Alexander Ernstberger och tre av de övriga åtalade i Allrahärvan om drygt 210 miljoner kronor samt yrkar om kvarstad på bolagen och andra tillgångar. Myndigheten pekar bland annat på fara för att pengar kommer att förvinna.

Allra ställer sig positiv till att en medlare utses i målet mot Deloitte men revisionsbyrån säger nej till förlikning. Nu stundar huvudförhandling där bland andra Allra-vd:n Alexander Ernstberger och Deloitte-partnern Jan Palmqvist ska förhöras.

Sidor