”Svenska företags riskmedvetenhet kring generativ AI kan vara en bromskloss”

Taggar i artikeln

AI Debatt EY
Charlotta Kvarnström, partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn.
Publicerad
Uppdaterad

Generativ artificiell intelligens (AI) har tagit en framskjuten plats bland företagens investeringar i framtidens teknik. Den snabba utvecklingen av generativ AI utmanar företagens digitala strategier. Och förmågan att skala samt skapa värde med ny teknik kommer vara avgörande. Det skriver Charlotta Kvarnström, partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn.

 

Realtid.se

Enligt den globala undersökningen EY Reimagining Industry Futures Study där även svenska företag ingår visar att generativ AI är ett prioriterat område för teknikinvesteringar globalt, men företag i Sverige ligger långt efter den globala utvecklingen. Endast 25 procent av de svenska företagen i undersökningen investerar i generativ AI, jämfört med 43 procent globalt.

När företagen får ranka de största utmaningarna med nya teknologier kommer bristande förståelse för hur olika teknologier kan kombineras och användas i synergi på topp. En majoritet anser särskilt att det krävs större förståelse för integrationen av AI, IoT och 5G. Även för generativ AI är kunskapsgapet stort, och ungefär sju av tio, både globalt och i Sverige, anser att kunskap om användningsområden och risker kopplat till generativ AI saknas.

”Att företagen i Sverige har en avvaktande inställning till generativ AI kan förklaras med att de ser med mer skeptiska ögon på dess potential.”

Annons

Att företagen i Sverige har en avvaktande inställning till generativ AI kan förklaras med att de ser med mer skeptiska ögon på dess potential. Endast 9 procent av de svenska företagen anser att generativ AI kommer leda till en radikal acceleration av digitala möjligheter, jämfört med 18 procent av företagen globalt. Dessutom är svenska företag något mer riskmedvetna. Det är 26 procent som uppger att risk och osäkerhet kopplat till generativ AI kan hindra användningen i organisationen, jämfört med 17 procent globalt.

Trots större riskmedvetenhet är hantering av risker och osäkerhet kring generativ AI inte en prioriterad åtgärd för svenska företag. På global nivå är riskhantering den högst prioriterade åtgärden. Globalt rankar 46 procent  detta som högt prioriterat, men för svenska företag är siffran endast 25 procent. Istället uppger svenska företag att den viktigaste åtgärden just nu är att hitta lämpliga användningsområden för generativ AI och utföra pilottester.

”Svenska företag behöver prioritera riskhantering och säkerhet kring generativ AI eftersom det kommer vara den stora barriären till bred kommersiell applikation.”

Annons

Hanteringen av risker och säkerhetsfrågor kopplat till generativ AI kommer vara avgörande för framgång, men för svenska företag är dessa långt ner på agendan jämfört med globala konkurrenter. Svenska företag behöver prioritera riskhantering och säkerhet kring generativ AI eftersom det kommer vara den stora barriären till bred kommersiell applikation. Företag bör tidigt skapa interna strukturer kring proaktiv och holistisk styrning samt riskhantering kopplat till användande av generativ AI. Då kan företagen stå bra rustade för teknikens olika användningsområden.

Svenska företag behöver också vara medvetna om att företagens hela digitala strategi kan påverkas av generativ AI:s snabba utveckling. Omkring hälften av de tillfrågade företagen, globalt och i Sverige, menar att generativ AI tvingar deras organisationer att ifrågasätta ifall deras digitala strategi håller måttet på grund av hur generativ AI ändrar förutsättningarna.

Sveriges företag förlorar konkurrenskraft om de inte prioriterar investeringar i framtidens teknik. Utmaningen är att inte endast att förstå hur teknologier som AI, IoT och 5G kan samverka, utan även att inse deras potential för skalning och affärsvärde inom företagen. Genom att samarbeta med ekosystempartners som har insikt olika affärsmodeller och förenade risker, kan företag identifiera möjligheter för optimering, innovation och därmed skapa ett mervärde.

Annons

Charlotta Kvarnström
Partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn.

 

Annons