Hållbarhet

Swedbank ansluter sig till EU-samarbete för energieffektiva bolån 

Swedbank går med i Energy Efficient Mortgages Initiative, EU-samarbetet för energieffektiva bolån.

Publicerad 2020-09-25

Swedbank har meddelat via pressmeddelande att banken ansluter sig till "Energy Efficient Mortgages Initiative", EEMI, ett samarbet på EU-nivå vars syfte är att ta fram standarder och finansieringsmodeller för bättre villkor på bolån i samband med att investeringar i energieffektiva lösningar genomförs i bostaden. Sammanlagt 60 låneföretag ingår i EU-kommissionens initiativ.

I Sverige stod bostads- och servicesektorn stod för 39 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning år 2018.

Mer information om EEMI finns att läsa här

Platsannonser