Finans Nyhet

Svenska storbanker briljerar i EU-stresstest

SEB, Swedbank, Handelsbanken Foto: TTSEB, Swedbank, Handelsbanken Foto: TT
Foto (montage): TT
Publicerad

De fem största svenska bankerna visar motståndskraft och skulle klara av ett kraftigt försämrat marknadsläge. Det visar ett stresstest som har samordnats av Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Realtid.se

EBA:s stresstest prövar 50 av de största europeiska bankernas motståndskraft i ett ogynnsamt scenario med en kraftig konjunkturnedgång samt stort prisfall på fastigheter i spåret av en försvårad pandemi. I scenariot har man även utgått från låga eller negativa räntor under en längre period och där det inte sker någon förlängning av corona-relaterade stödåtgärder. Det ogynnsamma scenariot sträcker sig över en treårsperiod, med utgångspunkt i december 2020.

Finansinspektionen, som tillsynsmyndighet, kvalitetsgranskar de svenska bankernas egna antaganden och utfall för att säkerställa att resultaten blir jämförbara mellan bankerna.

I termer av kärnprimärkapitalrelation (CET1-kvot) ger stresstestet minskningar under treårsperioden på som mest mellan 2,5 och 4,1 procentenheter för storbankerna (Handelsbanken, SEB och Swedbank), och omkring 1,5 procentenheter för de övriga bankerna (SBAB Bank och Länsförsäkringar Bank).

Annons

Samtliga svenska banker i stresstestet klarar därmed av det ogynnsamma scenariot utan att bryta mot de kapitalkrav som FI ställer. Det skriver myndigheten på sin hemsida.

 

Annons