Ekobrott

Storgräl om mejl i Allraförhandlingen

En miljon beslagtagna mejl – ett övertramp utan motstycke enligt Allras ombud.

Uppdaterad 2020-11-23
Publicerad 2020-03-10

Parterna i Allra-konflikten möttes på nytt i Stockholms tingsrätt på måndagen. Efter den friande domen i brott- och skadeståndsmålet gällande affärer 2012 är det nu nästa tvist som ska avgöras. Det handlar om Pensionsmyndighetens stämning av Allra Asset Management med ett krav på närmare 200 miljoner kronor på grund av påstått riggade affärer 2015 och 2016.

Allras ombud går till hårt angrepp på Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten och kallar myndigheternas agerande för ett "chockerande" brott mot grundläggande rättssäkerhetsprinciper och myndigheter som "tappat omdömet".

Stämningen lämnades in redan sommaren 2018 men parterna har inte kommit längre än till en mellandomsförhandling. Orsaken är att Allra tidigt protesterade mot de inblandade myndigheternas agerande. Det handlar om hur Ekobrottsmyndigheten tog över en miljon mejl i beslag i samband med en husrannsakan hos Allra 2017, e-post som kort därefter lämnades över till Pensionsmyndigheten.

Allra hävdar att deras chanser till en rättvis rättegång underminerats genom myndighetssamarbetet, framför allt då även särskilt skyddad kommunikation mellan Allra och deras advokater ingick i den mejlskörd som Pensionsmyndigheten fått ta del av. Stockholms tingsrätt ska nu pröva frågan separat. Vinner Allra kan hela målet kastas ut, i annat fall väntar en senare skadeståndsförhandling.

Gernandt & Danielsson är en av byråerna vars mejl målet handlar om. Allras ombud från byrån, advokat Marcus Johansson, gick omedelbart till hårt angrepp mot myndigheterna när han inledde sakframställan på måndagen. Han beskrev det inträffade som ett övertramp "utan motstycke" i svensk rättshistoria. 

– De omständigheter som vi redogjort för gör att det saknas förutsättningar för en rättvis rättegång. Rättegången ska inte genomföras. Den ska avslutas, summerade Marcus Johansson sakframställan.

Allras argumentation bygger på att det redan före razzian mot Allras huvudkontor i oktober 2017 hade förekommit en dialog om samarbete mellan den ansvarige åklagaren Thomas Hertz och företrädare för Pensionsmyndigheten. Bara några dagar efter husrannsakan togs en ny kontakt där Pensionsmyndighetens ombud förde fram förslag på hur myndigheten skulle kunna få del av materialet som tagits om hand av Ekobrottsmyndigheten. Överlämnandet av de cirka 1,1 miljoner mejlen gjordes i slutet på november 2017.

Enligt Allras ombud stod både beslaget av innehållet på mejlservrarna och överföringen mellan myndigheterna i strid inte bara med offentlighets- och sekretesslagen utan även svensk grundlag och Europakonventionen. Skälet är att e-post mellan Allra och deras juridiska ombud hamnade hos myndigheterna. Enligt Allra handlar det om särskilt skyddsvärd kommunikation som myndigheterna omedelbart är skyldiga att sålla ut och radera, om den ens överhuvudtaget får tas i beslag till att börja med.

Advokatteamet från Gernandt & Danielsson började företräda Allra i konflikten med Pensionsmyndigheten redan i februari 2017.  Hanteringen av e-posten innebar i praktiken att Allras motpart fick tillgång till tusentals känsliga meddelanden. När Allra själva bad Ekobrottsmyndigheten om att få en kopia på den e-post som gått till och från advokatbyrån fick de en lastpall på 500 kilo med utskrivna brev, totalt över 100 000 A4-sidor.

Gernandt & Danielsson har efter en sökning i den egna mejlhistoriken gjort bedömningen att det rör sig om mellan 3 000 och 4 000 meddelanden mellan Allra och advokatbyrån och ytterligare ett stort antal mejl till och från en advokatbyrå i Luxemburg.

Pensionsmyndighetens ombud från Trägårdh advokatbyrå gav inte oväntat en helt annan bild av läget i tvisten. Biträdande juristen Cornelia Svensson höll i måndagens sakframställan. Hon avfärdade påståendet att myndigheterna skulle ha samarbetat på ett otillbörligt sätt. Pensionsmyndigheten ska istället ha använt sig av rätten att få ta del av allmänna handlingar under sin utredning av Allras agerande som fondförvaltare i premiepensionssystemet.

Pensionsmyndighetens ombud tryckte på att Allra med sina invändningar försöker slippa undan en prövning i sak av skadeståndstalan.

Formellt hävdar Pensionsmyndigheten att Allra frivilligt medverkat till att lämna över e-posthistoriken till Ekobrottsmyndigheten. Först i samband med husrannsakan och därefter genom att lämna över ytterligare e-post till åklagaren. Därigenom ska man också ha hävt sekretessen för allt material som eventuellt skulle kunna ha särskilt skyddsvärde.

Cornelia Svensson påpekade också att företrädare för Gernandt & Danielsson var på plats under husrannsakan och även upprättade minnesanteckningar. I dessa står det inte något om protester mot speglingen av Allras e-postserver. Hon beskrev det som "ett starkt bevis" för att Allra inte hade några problem med åtgärden.

Pensionsmyndigheten och ombuden på Trägårdh bestrider inte att det finns advokatkorrespondens i det beslagtagna materialet. Däremot förnekar man att man på något sätt använt sig av materialet i den pågående processen. Ekobrottsmyndigheten lämnade ut materialet med ett särskilt förbehåll i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Åklagaren har därefter särskilt granskat och gett klartecken till det material som Pensionsmyndigheten begärt att få använda sig av. I inget fall har detta handlat om e-post till och från Allras advokater.

Vid en sökning för att kontrollera omfattningen av kommunikationen mellan Allras och deras ombud hittade man bara 17 mejl. Inget av dessa har man läst. Enligt Trägårdh faller inte e-posten under skyddet mot beslag då den inte berör juridisk rådgivning eller "processtrategiska överväganden".

Gernandt & Danielsson bemötte inte oväntat frågan om Allra medverkat frivilligt till att e-posten lämnades ut till Ekobrottsmyndigheten. Marcus Johansson och hans kollega Daniel Waerme var tydliga med att det inte kan finnas någon frivillighet när hotet om tvångsmedel hänger i luften. Frånvaron av motstånd när beväpnad polis gör en husrannsakan på ditt kontor är inte det samma som samtycke, som Daniel Waerme summerade det hela.

Allras ombud pekade också på att Ekobrottsmyndigheten hotade med en ny husrannsakan om inte ytterligare material lämnas över till åklagaren.

– Det fanns ingen frivillighet här, det här är ett oblygt användande av statens maktmedel, konstaterade Marcus Johansson.

Parterna kommer att slutföra sin talan under tisdagen. Därefter ska tingsrätten avgöra frågan om skadeståndsmålet ska få drivas vidare eller inte.

Platsannonser

Logga in