Morgonsvepet

Stora utflöden från hedgefonder

Stora utflöden från hedgefonder, 800 medarbetare på Deutsche Bank går till BNP Paribas och Spänningarna ökar mellan Facebook och dess Libra-partners. Det är några av rubrikerna i fredagsmorgonens nyhetssvep.

Publicerad 2019-08-23

Stora utflöden från hedgefonder
Investerare förflyttade cirka 56 miljarder dollar från hedgefonder under de första sju månaderna detta år, vilket är den värsta starten sedan 2016 trots att hedgefonderna haft den bästa utvecklingen på flera år.
Bara 37 procent av hedgefonderna har haft nettoinflöden än så länge i år, enligt data från eVestment som publicerades under torsdagen.
Inlösningarna uppgick till 8,4 miljarder dollar bara i juli, skriver Financial Times.

800 medarbetare på Deutsche Bank går till BNP Paribas
Deutsche Bank förbereder för ett överlämnande av 800 medarbetare till BNP Paribas efter nedläggningen av Investment Banking, enligt Financial Times.
Detta betyder att BNP Paribas tar kontroll över Deutsche Banks mäklarenhet med hedgefonder som enligt FT:s källor, förvaltar tiotals miljarder euro.
När nyheten kom att hedgefonden numer skulle förvaltas på BNP Paribas hoppades bankerna att majoriteten av kunderna skulle följa med. En del kunder valde dock att förflytta sitt kapital till konkurrenter såsom Barclays.

Spänningarna ökar mellan Facebook och dess Libra-partners
De 28 medlemmarna i Libra Association, som inkluderar Visa, Mastercard, Uber, Spotify och Facebook-dotterbolaget Calibra, gjorde ett icke bindande åtagande att investera minst 10 miljoner dollar i projektet, som Facebook avslöjade i juni, med målet att skaka om den globala betalningsmarknaden.
Libra har dock lett till en hård motreaktion från globala politiker och myndigheter, inklusive en officiell utredning av EU. Två av projektets partners berättar för Financial Times att de var oroliga och överväger att avsluta samarbetet. Facebook å sin sida är besvikna på medlemmarna att de inte officiellt stöttar och backar den digitala valutan.

Blandat på USA-börserna
Vid stängning låg Dow Jones storbolagsindex på plus 0,2 procent medan det bredare indexet S&P 500 handlades på oförändrat. Tekniktunga Nasdaq Composite backade 0,4 procent.
Sektormässigt gick det bäst för bank och finans medan råvarusektorn laggade efter, enligt DI.

Swedbank tar in 4,8 miljarder kronor
Swedbank emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen avser 500 miljoner US-dollar, motsvarande 4,8 miljarder kronor, till en kupongränta på 5,625 procent och teckningskurs 100 procent. Detta framgår av ett pressmeddelande.
Lånet är evigt, med möjlighet till inlösen efter fem år. 
Emissionen sker i form av skuldinstrument som genomgår obligatorisk konvertering till stamaktier om bankens kapitalbas minskar till en viss nivå. 
Emissionen tecknas av och tilldelas de arrangerande banker som varit Swedbanks rådgivare, vilka inte nämns i pressmeddelandet. 
Likviddag är den 29 augusti 2019. 
Instrumenten kommer att noteras på the Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange.

Intrum utökar fyraårig obligation med 900 miljoner kronor
Intrum utökar sin utestående MTN-obligation med 900 miljoner kronor. Utökningen har prissatts till 102 procent, vilket indikerar en ränta om STIBOR 3m + 263 baspunkter. 
”Medlen kommer att användas till amortering av den befintliga kreditfaciliteten (RCF) och transaktionen är en del av den nuvarande refinansieringsstrategin”, heter det i pressmeddelandet.
Det var i juni som Intrum aviserade att bolaget har emitterat en fyraårig, icke säkerställd, obligation om 2 miljarder kronor.

Eniro påkallar skiljeförfarande mot Asiakastieto och UC
Sökföretaget Eniro AB (har ställt krav avseende erläggande av ytterligare köpeskilling om 21 miljoner kronor samt upplupen men ej erlagd ränta för överlåtelsen av Proff till Asiakastieto Group Plc samt det svenska dotterbolaget UC AB. Detta framgår av ett pressmeddelande.
Eniro offentliggjorde den 15 augusti 2019 att Eniro framställt krav till Asiakastieto för erläggande av ytterligare köpeskilling om 21 miljoner kronor samt upplupen men ej erlagd ränta för överlåtelsen av Proff. 
Asiakastieto har bestridit detta krav och därför väljer Eniro att påkalla skiljeförfarande, enligt ett pressmeddelande.

Platsannonser

Logga in