Juridik Nyhet

Holknekt polisanmäler Kindred Group Plc för mened

Taggar i artikeln

Kindred Per Holknekt
Per Holknekt.Per Holknekt.
Per Holknekt.
Publicerad
Uppdaterad

Odd Molly-grundaren Per Holknekt förlorade sitt mål i första instans där han stämde Kindreds bettingbolag Unibet på drygt 10 miljoner kronor plus ränta. Holknekt hävdar i första hand att Kindred/Unibet överträtt Främjandeförbudet då man vid tidpunkten ej hade licens att bedriva spel i Sverige, riktat till svenskar, men även att bettingbolaget uppmuntrat honom till att fortsätta spela trots uppenbara tecken på spelmissbruk. Nu polisanmäler han Kindred, bolagets egna tre vittnen, samt deras advokat, för mened och/eller osann partsinlaga.

Realtid.se

”Efter ett tiotal genomlyssningar av rättegång per den 16–17 januari har vi kommit fram till följande: Motparten har systematiskt levererat lögner, förtiganden, vilseledande fakta i avgörande frågor vilket sålunda har gett domstolen en verklighetsfrånvänd beslutsgrund”, står det i den polisanmälan som lämnades in i fredags.

Nu ligger ärendet hos åklagare.

Per Holknekt har även begärt att hovrätten förklarar tingsrättsförhandlingen ogiltig och återför målet till tingsrätten.

Annons

”Det är inte visat att Kindred group PLC har gjort någon obehörig vinst genom Per Holknekts spelande. Även om man skulle anse att Per Holknekts allmänt hållna uppgifter skulle kunna medföra att hans spelavtal med Unibet International Ltd/Trannel var ogiltiga/oskäliga, kan (…) avtalslagen inte i sig leda till att ett annat bolag (Kindredgroup PLC) bedöms skyldigt att ’återbetala’ något belopp till honom”, stod det i domen från i februari.

I början av mars lämnade Per Holknekt in en överklagan, (en begäran om uppskov med överklagan till dess att målet utretts.)

Han framförde då att han vill befrias från rättegångskostnaderna och hade inte ändrat sig gällande kravet på dryga 10 miljoner kronor plus ränta.

Annons

”Vi i mitt team är nästintill chockade över insikten att motparten valt att lura domarstolens tresits i precis allt väsentligt. Att de valt att ljuga på punkter som är så lätta att motbevisa med hjälp av tech. Det är mot hela rättsstaten att acceptera mened i domstol. Ett allvarligt brott som oftast renderar i fängelse. Vår bevisning i samtliga tolv punkter av mened är solklar. Det är fullkomligt hårresande om rättssystemet accepterar att lura domstolen, under ed och/eller sanningsförsäkran”, skriver Per Holknekt i ett mail till Realtid.

”Den springande punkten från dom i första instans, det vill säga partsfrågan, att jag stämt fel bolag, visade det sig även det bottna i en lögn”.

 

Annons

Annons