Bank

Stark rapport från Ålandsbanken

Ålandsbanken ökar rörelseresultatet för tredje kvartalet med 16 procent jämfört med samma period i fjol.

Uppdaterad 2017-10-24
Publicerad 2017-10-24

I dag presenterar Ålandsbanken tredje kvartalsrapporten för 2017 samt niomånadersrapporten för året.

Av rapporten framgår att rörelseresultatet ökade med 16 procent till 7,2 miljoner euro jämfört med fjolårets 6,2 miljoner euro under tredje kvartalet. Periodens resultat ökade med 16 procent till 5,8 miljoner euro jämfört med 5 miljoner euro samma period i fjol. Räntenettot ökade med 4 procent till 14,3 miljoner kronor och provisionsnettot ökade med 15 procent till 12,2 miljoner euro. Samtidigt ökade kostnaderna med 14 procent till 24,4 miljoner euro.

Resultat per aktie uppgick till 0,38 euro jämfört med 0,33 euro samma period i fjol.

Vi har skapat ett bra kvartalsresultat, där vår fortsatta stabila tillväxt nu ger positiva avtryck i vårt ränte- och provisionsnetto. Volymen i våra placeringsfonder passerade 3 miljarder euro under kvartalet. Lanseringen av vår nya kapitalmarknadsplattform i vårt svenska affärsområde har medfört höjda projektkostnader, kommenterar vd Peter Wiklöf.

För niomånadersperioden ökade rörelseresultatet med 4 procent till 19,5 miljoner euro jämfört med skolårets 18,8 miljoner euro. Periodens resultat ökade med 5 procent till 15,5 miljoner euro. Räntenettot ökade med 2 procent till 41,8 miljoner euro. Provisionsnettot ökade med 13 procent till 37,1 miljoner euro. Kostnaderna ökade med 11 procent till 74,6 miljoner euro.

Resultat per aktie uppgick till 1,01 euro jämfört med 0,97 euro samma period i fjol.

Kärnprimärkapitalrelationen beräknad utan övergångsregler uppgick till 12,6 procent jämfört med 11,8 procent vid årsskiftet.

Platsannonser