Annons

Annons

Ålandsbanken

Lars Söderfjells resa från Lappland till Åland eller om det var Stureplan lockade klart flest läsare denna vecka. Realtids läsare ville också veta mer om de låga räntorna och en kreditfonds krav på en glasmästare i Göteborg. Här är veckans tio mest lästa artiklar!

Finansinspektionen, FI, tvingade Göran Persson att lämna styrelseuppdraget i Ålandsbankens största ägare Wiklöf Holding med hänvisning till en intressekonflikt.

Ålandsbanken resulat för halvåret hamnade på ett rörelseresultat på nästan 15 miljoner euro. Det är drygt 20 procent bättre än samma period föregånde år, vilket framgår av bankens halvårsrapport 2018.

Ålandsbanken ökar rörelseresultatet för tredje kvartalet med 16 procent jämfört med samma period i fjol.

Lars Söderfjell bli nordisk aktiechef på Ålandsbanken där han tidigare arbetat. Han tvingades lämnade sin tjänst som aktiestrateg på Swedbank i februari i år efter en intressekonflikt med banken.

Bankens rörelseresultat minskade med 2 procent, men resultatet per aktie låg låg fast på samma summa som under första halvåret i fjol.

När Ålandsbanken tar över Allras fyra PPM-fonder får det direkt juridiska konsekvenser eftersom Allra slutar driva sina tvistemål mot Pensionsmyndigheten. Men Pensionsmyndigheten bekräftar nu att de kommer fortsätta sin juridiska process mot Fondbolaget.

Sidor