Johanna Kull, Avanza
"Avanza har det absolut största utbudet av hållbarhetsfokuserade fonder. Det som drar ned vårt betyg är just det stora utbudet", säger Johanna Kull till Realtid.
Fonder

Söderberg ger nätmäklarnas hållbarhetsutbud underkänt

Högst betyg i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fondförsäkringsbolagen får Handelsbanken, SPP och Skandia.

Uppdaterad 2021-02-25
Publicerad 2021-02-24

Söderberg & Partners har sedan 2014 granskat och betygsatt finansiella produkters hållbarhet, och på onsdagen lanseras den sjunde analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar. Hållbarhetsanalysen belyser hur de väljer in fonder utifrån hållbarhet, på vilket sätt de påverkar förvaltare att ta utökat ansvar och bidrar till en mer hållbar finansbransch, och i vilken utsträckning de underlättar för sparare att välja hållbara fonder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rött ljus får utöver Brummer och AMF de båda nätbankerna Avanza och Nordnet. 

Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på Avanza är inte särskilt bekymrad över Söderberg & Partners bedömninng

– Avanza har det absolut största utbudet av hållbarhetsfokuserade fonder. Det som drar ned vårt betyg är just det stora utbudet, säger Johanna Kull till Realtid.

Enligt Söderberg & Partners har Avanza och Nordnet överlägset flest fonder med hållbarhetsfokus, 50 respektive 45. Swedbank har enligt analysen 25 fonder med hållbarhetsfokus.

"Nordnet och Avanza har en stor fondkvantitet på plattformen där nischfonder erbjuds men tyvärr även många fonder med rött hållbarhetsbetyg", enligt rapporten.

– Vi erbjuder väldigt många filter och verktyg med avsikt att spararen själv ska få bestämma. Med den transparens vi möjliggör mellan kund och fondbolag så påverkar vi också deras hållbarhetsarbete, säger Johanna Kull.

Söderbergs analys omfattar 14 svenska fondförsäkringsbolag. Tre bolag får betyget grönt ljus, fyra får rött ljus och resterande är gula. Enligt analysen är de tre betygsförändringar sedan förra året, Handelsbanken har fått höjt betyg från gult till grönt samt att Folksam och Länsförsäkringar har fått sänkt betyg från grönt till gult.

Den största anledningen, enligt Söderberg & Partners, till betygsförändringarna är att Handelsbanken har höjt andelen gröna fonder i deras fondutbud betydligt och för Folksam och Länsförsäkringar är anledningen att de i relation till de andra bolagen har kommit ut sämre vid bedömningen av deras fondlista och fondutbud.

 

 

Betygsgränser

Ett fondförsäkringsbolag med grönt betyg hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete, samt har en tydlig utvärderingsmodell så att hållbarhet kan antas spela en avgörande roll för vilken fond som väljs in. Detta får genomslag i utbudet bestående av en stor andel fonder som uppnår hög hållbarhetsstandard. Bolaget har regelbundna avstämningar med fondförvaltare eller fondbolag för att diskutera hållbarhetsarbetet och förbättringsområden, samt är engagerad och drivande i flera samarbeten på ett sätt som kan antas kräva betydande resurser. Bolaget hjälper också spararen att ta hänsyn till hållbarhet i sitt fondval, genom att till exempel erbjuda hållbarhetsselektering i fondlistan och kommunicerar transparent om vilket hållbarhetsarbetet som bedrivs i fondförsäkringsbolaget. 

Ett fondförsäkringsbolag med gult betyg hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete och har vissa definierade lägstanivåer för vilka fonder som kan tas in på fondplattformen. Bolaget följer upp fondernas hållbarhetsnivå löpande, men i de flesta fallen inte lika systematiserat eller frekvent som ett bolag med grönt betyg. Bolaget bedriver påverkansarbete i viss utsträckning, exempelvis genom att uppmuntra samarbetspartners att skriva under PRI eller rapportera enligt Hållbarhetsprofilen, och deltar i ett flertal branschsamarbeten för hållbara investeringar. Bolaget erbjuder också spararna möjlighet till hållbarhetsselektering, samt information om hållbarhetsarbetet i fondförsäkringen. Utbudets hållbarhetsnivå är lägre relativt ett bolag med grönt betyg. 

Ett fondförsäkringsbolag med rött betyg har inga eller väldigt låga hållbarhetskrav för att ta in fonder på fondplattformen. Bolaget saknar en strukturerad process för att följa upp fondernas hållbarhetsnivå och bedriver inget proaktivt påverkansarbete i någon betydande omfattning. Bolaget kan vara bra på att presentera hållbarhetsinformation på fondlistan men kommunicerar sällan om sitt eget hållbarhetsarbete. Jämfört med andra fondförsäkringsbolag erbjuder ett rött bolag inte heller det mest hållbara fondutbudet relativt totalt utbud. Hållbara fonder avser nischade miljöfonder, eko-märkta fonder, gröna obligationer och fonder med högt hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder. 

Platsannonser

Logga in