Finans

RNB vill förlänga betalningsblockering

Retail and Brands påkallar idag, som en följd av företagsrekonstruktionen, till skriftligt förfarande för obligationslånet  i syfte att besluta om ändringar av obligationslånets villkor.

Uppdaterad 2020-08-07
Publicerad 2020-08-07

Med anledning av företagsrekonstruktionen föreligger en så kallad betalningsblockering, vilket innebär att bolaget inte kan göra några betalningar (räntebetalningar, återbetalningar, återköp eller inlösen) under betalningsblockeringen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt ett förlängning- och ändringsavtal som ingicks mellan bolaget och Danske Bank åtog sig RNB att senast 31 juli 2020 säkerställa att perioden för betalningsblockeringen löpte till och med den 31 oktober 2020. Därefter har bolaget, genom ett ändringsåtagande givits fram till den 31 augusti 2020 att förlänga perioden för betalningsblockeringen.

För att säkerställa att bolaget uppfyller sina åtaganden gentemot Danske Bank vill RNB att innehavarna av obligationslånet, genom det skriftliga förfarandet, godkänner att perioden för betalningsblockeringen förlängs till och med den 31 oktober 2020.

Platsannonser