FinansNyhet

Riksbanken höjer minusräntan

Riksbankschefen Stefan Ingves höjer reporäntan 0,25 procentenheter.Riksbankschefen Stefan Ingves höjer reporäntan 0,25 procentenheter.
Riksbankschefen Stefan Ingves höjer reporäntan 0,25 procentenheter.
Publicerad

UPPDATERAD Riksbanken höjer reporäntan 0,25 procentenheter, från -0,5 procent till -0,25. Det är Riksbankens första höjning på sju år.

Realtid.se

Höjningen sker från och med den 9 januari. Riksbanken flaggar för att nästa höjning sker under andra halvåret nästa år. 

Stockholmsbörsen sjunker rejält på morgonen, för närvarande 1,7 procent. 

Riksbanken skriver att inflationen och förväntningarna på inflationen ligger runt 2 procent, vilket är målet. Konjunkturen är fortsatt stark, men inflationen har på senare tid blivit mindre än väntat. Det gör att behovet av en ”mycket expansiv” penningpolitik  har minskat något. En reporänta på minus 0,25 procent innebär en ”expansiv” penningpolitik. 

Annons

Styrkan i inflationstrycket är osäker. Prognosen nu är en höjning med 0,25 procent andra halvåret 2019 och därefter två höjningar per år med 0,25 procent vardera gången. 

Riksbanken pekar på fortsatta risker med hushållens stora skuldsättning. Därför är det viktigt att ”åtgärder vidtas inom bostadspolitiken och skattepolitiken och att makrotillsynen utformas på ett ändamålsenligt sätt”.

Vice riksbankschef Per Jansson reserverade sig mot beslutet att höja reporäntan. Eftersom det är en stor osäkerhet i styrkan i inflationstakten anser han inte att en höjning nu är nödvändig. 

Annons
Annons