Annons

Annons

Konjunktur

Negtiva räntor – ren idioti? I ett större perspektiv inte alls konstigt. Sveriges och Tysklands krav på överskott i statsfinanserna leder oundvikligen till negativ avkastning anser Realtids Per Lindvall.

Arbetslösheten ökar för första gången sedan hösten 2017. Antalet nyinskrivna har ökat samtidigt som övergångar till arbete har minskat. Det visar färsk statistik från Arbetsförmedlingen. 

Den svenska tjänstesektorn överraskade positivt. PMI-index steg till 52,3 jämfört med 49,8 i juni.

Antalet sysselsatta i USA utanför jordbrukssektorn ökade med 164 000 personer, vilket stämde överens med Reuters prognosenkät.

Pimco, en av världens största ränteförvaltare, räknar med att expansiv penningpolitik från Fed och ECB bidrar till att Riksbanken kommer att överge sin plan om räntehöjning runt årsskiftet. Det säger Peder Beck-Friis, portföljförvaltare och analytiker på Pimco, till Realtid.

Internationella valutafonden (IMF) sänker marginellt sin globala BNP-prognos för i år och nästa år till följd bland annat av ökade spänningar mellan USA och Kina inom handel och teknologi, fortsatt osäkerhet kring brexit samt att ökade geopolitiska spänningar har ökat energipriserna. 

Sidor