Finans

Resurs Bank får godkänt från FI

Resurs Holding stärker kapitalpositionen efter dotterbolagets godkännande från Finansinspektionen.

Uppdaterad 2017-09-13
Publicerad 2017-09-13

Finansinspektionen har beslutat att ge Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank tillstånd att vid beräkning av kapitalkrav för valutarisk få undanta poster i utländsk valuta som redan har avräknats från kapitalbasen i den konsoliderade situationen, enligt ett pressmeddelande. För Resurs Banks del avser det den goodwill som uppstod vid förvärvet av yA Bank AS hösten 2015, framgår det. 

Beslutet påverkar Resurs Holdings finansiella nyckeltal total kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation positivt. Applicerat på rapporterad total kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation för den konsoliderade situationen den sista juni 2017 skulle den totala kapitalrelationen ha höjts från 15,3 procent till 15,9 procent och kärnprimärkapitalrelationen skulle ha höjts från 13,3 procent till 13,9 procent. I absoluta tal motsvarar detta en ökning med 138 miljoner kronor eller 0,69 kronor per aktie, framgår det av pressmeddelandet. 

Finansinspektionens tillstånd kommer att tillämpas på kapitalrelationsmått som rapporteras efter den 12 september 2017. Enligt pressmeddelandet gäller tillståndet till och med den 31 december 2019 förutsatt att regler och tolkningen därav inte förändras. För tiden därefter avser Resurs Bank att ansöka om förnyat tillstånd, meddelar Resurs Holding.

Platsannonser

Logga in