Johan Ulander väntar fortfarande på besked om åtal.
Juridik

Reseförbudet hävs för Ulander

Affärsmannen Johan Ulander väntar fortfarande på besked från åklagaren om utredningen mot honom leder till åtal eller ej.

Publicerad 2018-03-23

Under torsdagen begärde kammaråklagare Stig Åström om ytterligare förlängd åtalstid i målet mot Johan Ulander. Han skriver som motivering att ”förundersökningen kan inte slutföras inom föreskriven tid” och därför begärs att en förlängning av kvarstaden om 548 miljoner kronor till den 20 april 2018.

Samtidigt återkallas Johan Ulanders reseförbud. Fram till i dag har Johan Ulander tvingats hålla sig inom Skåne gränser däremot begärs fortfarande att anmälningsskyldigheten ska vara kvar till den 20 april. En gång i veckan ska han anmäla sig hos polismyndigheten i Lund varje torsdag senast klockan 16:00.

Johan Ulander misstänks för fem punkter grovt bedrägeri mellan den 1 november 2009 fram till den 31 juli 2012.

Johan Ulanders försvarsadvokat Hans Strandberg från Nordia Law medger förlängningarna i ett mejl till Stockholms tingsrätt.

Advokat Hans Strandberg berättade, i slutet av januari i år, att han då påbörjat genomgången av den omfattande förundersökningen, på 4.000 sidor, mot Johan Ulander som åklagaren lämnat över till försvaret.  

Brottsmisstankarna som riktas mot Johan Ulander är daterade vid samma tid då obligationsserien Contender High Yield 1-4  gavs ut, under åren 2010-2012. Johan Ulander hade då finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Flera hundra miljoner kronor lånades in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum). Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor. 

Åklagare Stig Åström driver även målet mot Fredrik Rodgers, som var vd på Contender Kapital Holding och företrädare för Contender Management Ltd. Han misstänks bland annat för grova svindlerier och trolöshet mot huvudman i samband med utgivandet av obligationerna.

Stig Åström ledde även utredningen och rättsprocesserna mot GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh som friades både i tingsrätten och nu senast i hovrätten. Domen vann laga kraft den 14 mars 2018. De friades därmed från misstankarna om grovt penninghäleri, grovt skattebrott och grova bokföringsbrott i GKL Growth Capital. 

Johan Ulander förnekar brott, liksom Fredrik Rodger gör och Lars Guldstrand och Peter Lindh har gjort kring dessa obligationer.

Platsannonser

Logga in