Finans

Ökad utdelning i Latour

Värdet i investmentbolagets Latours börsportfölj ökade med 11,9 procent under 2017.

Uppdaterad 2018-02-15
Publicerad 2018-02-15

I dag presenterar Latour bokslutskommunikén för 2017. Av rapporten framgår det att substansvärdet ökade till 95 kronor per aktie jämfört med 87 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 11,6 procenr justerat för utdelning och jämfört med SIXRX som ökade med 9,5 procent. Samtidigt skriver bolaget i rapporten att substansvärdet under inledningen av 2018 har minskat till 93 kronor per aktie, per den 14 februari.

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 20,3 procent under året jämfört med 9,5 procent för SIXRX.

Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,25 kronor per aktie jämfört med 2 kronor per aktie föregående år.

Under fjärde kvartalet ökade Industriföretagens orderingång med 11 procent till 2.528 miljoner kronor jämfört med 2.276 miljoner kronor.

"Den helägda industrirörelsen har utvecklats mycket bra under året och även under det fjärde kvartalet. Vi kan redovisa en organisk tillväxt i orderingången under fjärde kvartalet med 4 procent och i faktureringen med 8 procent. Den totala tillväxten under 2017 inklusive förvärv och valutaeffekter uppgick till 11 procent i orderingång och 16 procent i fakturering”, skriver vd Jan Svensson i rapporten.

Orderstocken uppgick vid utgången av året till 1.183 miljoner kronor jämfört med 1.023 miljoner kronor, vilket är 16 procent över föregående år. 

"Under året har vi successivt mött tuffare jämförelsetal men trots det lyckas vi fortsätta växa organiskt. I absoluta tal kan vi återigen redovisa det bästa kvartalet någonsin med ett rörelseresultat som uppgår till 321 (272) Mkr vilket ger en rörelsemarginal på 12,1 (11,9) procent. Den fina avslutningen ger oss också vårt bästa helårsresultat hittills på 1 181 (1 052) Mkr”, skriver Jan Svensson.

Han uppger att Latour "fortsätter som tidigare att konsekvent satsa resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro. Vi upplever fortfarande att det är en stark konjunktur i de marknader där vi huvudsakligen är representerade, dvs främst i Norden och övriga Västeuropa. Samtidigt hålls tillväxten tillbaka något av att vi fortfarande upplever att det är kapacitetsproblem inom byggbranschen, vilket leder till förseningar”. 

Han uppger att det är främst Swegon i Latours industrirörelse som drabbas av detta. 

"Utanför Europa ser vi med fortsatt optimism på utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien, även om industrirörelsen ännu inte har så betydande andel där. Nord-Lock fortsätter under 2017 sin fina tillväxtresa i Asien med en organisk tillväxt på över 20 procent. Nordamerika känns fortfarande mer osäkert, dock inte för Nord-Lock som växer med 19 procent under året”, skriver Jan Svensson. 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 1.181 miljoner kronor, vilket är en ökning med 12 procent och motsvarar en rörelsemarginal på 12,1 procent för kvarvarande verksamheter.

Under fjärde kvartalet har tre mindre förvärv genomförts i industrirörelsen, samtliga till bolag inom Latour Industries. Sammantaget innebär det att transaktioner gjorda under 2017 ger en tillväxt för industrirörelsen på cirka 8 procent på årsbasis. 

"Med vår tillväxt och stabila resultatutveckling i ryggen är vi likt tidigare trygga i att agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 3 miljarder kronor. De av våra börsnoterade innehav som har rapporterat hittills, har överlag lämnat bra och stabila rapporter för fjärde kvartalet och den fina utvecklingen under helåret 2017 gör att mottagna utdelningar våren 2018 ökar med cirka 17 procent".

Platsannonser