Annons

Annons

Latour

Latour, vars största ägare är finansmannen Gustaf Douglas, hade ett bra tredje kvartal. Substansvärdet ökade till 108 kronor per aktie jämfört med 95 kronor vid ingången av året. Årets ökning är mer än 50 procent bättre än ökningen för indexet SIXRX. 

Latours industrirörelse fortsätter växa, en tillväxt som sker både via förvärv och organiskt och där samtliga affärsområden bidrar positivt, visar investmentbolagets halvårsrapport.

Latours helägda bolag, Nord-Lock Group, köper samtliga aktier i det spanska distributionsföretaget IDQ Investigación Diseno y Calidad, S.A.U. (IDQ).

Investmentbolaget Latour har genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group tecknat avtal om att förvärva det amerikanska bolaget Johnson Level & Tool.

Gustaf Douglas investmentbolag Latours substansvärde ökade med 4,1 procent under det första kvartalet i år, visar delårsrapporten. Koncernens resultat efter skatt ökade med 6 procent. “Industrirörelsen redovisar det bästa första kvartalet någonsin”, kommenterar vd:n Jan Svensson.

Sidor