FinansNyhet

Ökad omsättning men förlust för kryptoplattformen Safello andra kvartalet

Safello bitcoin ethereumSafello bitcoin ethereum
Foto: Pierre Borthiry via Unsplash
Publicerad

Safello ökade omsättningen under det andra kvartalet 2021 trots stora prisvariationer på kryptomarknaden. Bolaget redovisar samtidigt ett negativt nettoresultat.

Marlène Sellebråten

Kryptovalutamarknaden fick en stark start under andra kvartalet för att sedan kraftigt försvagas med resultatet halverade prisnivåer för Bitcoin och Ethereum jämfört med toppnoteringarna i april och maj. Trots detta och de vanliga säsongsvariationerna ökade kryptoplattformen Safello sin omsättning under perioden. Det säger Frank Schuil, vd för Safello, i en skriftlig kommentar till bolagets delårsrapport för det andra kvartalet.

– Kvartalets första två månader fortsatte att leverera rekordhög nettoomsättning för Safello, men juni var en betydligt lugnare månad. Detta ligger i linje med tidigare års säsongsvariationer under de svenska sommarmånaderna. Trots detta lyckades Safello öka omsättningen under kvartalet både jämfört med det första kvartalet 2021 och med motsvarande period 2020, säger han.

Safellos nettoomsättning ökade med 229 procent till 202,1 miljoner kronor, jämfört med 61,5 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Bruttoresultatet ökade med 226 procent till 9,4 miljoner kronor (2,9) men Ebitda sjönk till -4,8 miljoner kronor (0,2) och nettoresultatet till -5,9 miljoner kronor (-0,3). 

Annons

För det första halvåret uppgick nettoomsättningen till 396,8 miljoner kronor, motsvarande en ökning med 211 procent, bruttoresultatet till 19,9 miljoner kronor (5,9), Ebitda till -3,5 miljoner kronor (0,1) och nettoresultatet till -5,0 miljoner kronor (-0,9).

Safello noterades på Nasdaq First North Growth Market 12 maj 2021 och tillfördes då 40,5 miljoner kronor.

– Vårt fokus för andra delen av 2021 är att lansera de nya produkterna Safello Subscription och Safello Wallet. Safello Subscription har redan gått in i den privata betafasen, där en utvald grupp användare bjuds in som testanvändare, säger Frank Schuil.

Annons
Annons