Fredrik Brodin Offentliga Hus
Fredrik Brodin, vd, Offentliga Hus. Foto: Offentliga Hus
Fastigheter

Offentliga Hus: "Investment Grade redan om två år"

Med en stark kassa och fortsatt fokus på renodling siktar Offentliga Hus på kreditbetyget Investment Grade redan om två år, säger bolagets vd Fredrik Brodin till Realtid.

Uppdaterad 2020-11-18
Publicerad 2020-11-18

Offentliga Hus har fastställt ett finansiellt operativt mål om att växa med 20 procent per år. Genom den nyligen genomförda emissionen har nu samhällsfastighetsägaren en stark kassa på 1,1 miljarder kronor, och möjligheten att växa genom förvärv, men även genom en fortsatt renodling av verksamheten.

– Vi har, genom nyemissionen, en stark kassa på 1,1 miljarder kronor och möjligheter att expandera bolagets bestånd med investeringar i vår kärnverksamhet till ett värde om 3 miljarder kronor, säger Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus, till Realtid.

Renodlingen av Offentliga Hus verksamhet i tre huvudsegment – skola/utbildning, vård och omsorg och offentliga kontor – har redan givit utdelning i form av ökat driftnetto under det tredje kvartalet 2020. I slutet av september uppgick bolagets fastighetsvärde till 8,6 miljarder kronor.

Renodlingen ska Offentliga Hus fortsätta med för att uppnå kvalitets- och skalfördelar men även koncentrera verksamheten i regioner där behovet av samhällsfastigheter spås växa snabbast.

– 75 procent av våra tillgångar finns i storstadsregioner då det är i dessa regioner de stora investeringarna i välfärden sker. Vi försöker äga fastigheter på orter där vi kan bygga en bra förvaltningsorganisation och det blir svårare om man bara äger ett litet hus i en liten kommun. Vi befinner oss i 72 av Sveriges 290 kommuner idag and vill nog inte finnas i fler än 100 kommuner totalt, säger Brodin.

Att det under senare åren vuxit fram en rad nya aktörer på samhällsfastighetsmarknaden anser Fredrik Brodin är något önskvärt då det tyder på bra likviditet på marknaden. SBB har exempelvis hittills under 2020 genomfört två bostadsaffärer i veckan under 2020. Vidare ägs idag en stor majoritet av samhällsfastigheter av offentliga aktörer. Det innebär att det finns en stor tillväxtpotential.

– Det är bara positivt att det finns fler aktörer på marknaden för samhällsfastigheter då det bidrar till att marknaden förblir likvid. Det finns en enorm potential i och med att av alla byggnader i Sverige i vilka man bedriver offentlig verksamhet är endast omkring 20 procent i privat ägo, och majoriteten av dessa är hyresfastigheter för privatpersoner. Samtidigt är befolkningsökningen hög i och med höga födelsetal jämfört med andra europeiska länder och invandring med en stor andel av unga som kommer att behöva utbildning. Parallellt så växer åldersgruppen 80 plus; med 60 procent de närmaste 30 år.

Han fortsätter:

–  Om kommuner ska klara sina investeringar i välfärden kommer de behöva förlita sig på privat kapital. Kommuner som Nacka och Järfälla, som växer kraftigt, kommer att behöva äldreboende, infrastruktur, skolor. Det är oerhört påfrestande för kommuner i tillväxt att klara av investeringarna i infrastruktur och offentlig service.

Genom det fortsatt renodlingen av bolagets bestånd, genom förvärv och genom att prioritera hållbarhet siktar Offentliga Hus på att uppnå kreditbetyget Investment Grade (BBB-). Den ursprungliga tidsplanen var att uppnå betyget inom tre år men i och med att Offentliga Hus snabbare än tänkt fått det uppgraderade kreditbetyget BB ökar sannolikheten att även kunna uppnå BBB- snabbare.

 – Det andra operativa målet är att vi ska nå kreditbetyget Investment Grade inom max tre år. För två veckor sedan fick vi en uppgradering så det kanske tar bara två år. Då är det viktigt att vi visar att vi är ett stabilt bolag finansiellt och även fortsätter hela tiden med att förbättra nyckeltal, höja kvaliteten på beståndet, renodlar industrifastigheter och mindre fastigheter, säger han.

Platsannonser

Logga in