Offentliga Hus
Foto: Offentliga Hus
Fastigheter

Kraftigt ökat driftnetto för Offentliga Hus tredje kvartalet

Renodlingen av Offentliga Hus har gett effekt i form av bland annat ökat driftnetto.

Uppdaterad 2020-11-05
Publicerad 2020-11-05

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus ökade sitt driftnetto för tredje kvartal med 66 procent, till 84 miljoner kronor jämfört med samma period 2019 (55,9), tack vara renodlingen av bolagets verksamhet i tre huvudsegment, skola/utbildning, vård och omsorg och offentliga kontor. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. För niomånadersperioden januari-september 2020 uppgick hyresintäkterna till 383,3 miljoner kronor och förvaltningsresultatet till 66,2 miljoner kronor. Fastighetsvärdet uppgick till 8,6 milarder kronor vid periodens utgång.

– Vår rapport för tredje kvartalet 2020 är stark och vår nyligen genomförda notering innebar att vi fick drygt 10 000 nya aktieägare i bolaget. Därtill innebar noteringen en likviditetsförstärkning om cirka 1,1 miljarder kronor. Vår ambition är att fortsätta bygga ett spännande bolag som kombinerar stabilitet och nytänkande samtidigt som vi levererar hög avkastning till våra aktieägare. Nu arbetar vi målmedvetet mot att notera Offentliga Hus aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista, säger Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus, i en skriftlig kommentar.

Offentliga Hus, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter383,3219,774,5%
Driftöverskott237,3143,265,7%
Förvaltningsresultat66,242,555,8%
Resultat före skatt13,3101,6-86,9%
Nettoresultat72,978,1-6,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor13,311,515,7%
Källa: Finwire

Platsannonser

Logga in