Börs

Oasmias storägare föreslår helt ny styrelse

Arwidsro har presenterat sitt förslag till ny styrelse för den extra bolagsstämman i läkemedelsbolaget Oasmia.  Jörgen Olsson som tidigare varit vd på Hoist Finance, är ett av förslagen.

Publicerad 2019-01-15

Det framgår av ett pressmeddelande från Arwidsro.

Till styrelsens föreslås Jörgen Olsson som tidigare varit vd på Hoist Finance, Peter Zonabend, jurist och nuvarande vd på Arwidsro samt Sven Rohman som bland annat är rådgivare till det tyska läkemedelsbolaget Oryx.

Arwidsro skriver i pressmeddelandet att de är av uppfattningen att "Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning".

Det var i samband med ett övertagande av ett lån på 108 miljoner kronor från Bengt Ågerups investeringsbolag Nexttobe som Oasmias styrelse lät företaget MGC Capital utnyttja en stor mängd teckningsoptioner som kompensation för det övertagna lånet. En manöver, som om den verkställs, kommer att göra MGC Capital till näst största ägare i Oasmia.

När affären blev känd begärde Per Arwidsson att Oasmias styrelse skulle kalla till en extra bolagsstämma med syfte att besluta om en ny styrelse för bolaget.

 

Platsannonser