Nordnets tillförordnade vd Anders Danielsson säger att de ökade IT-investeringarna nu börjar bära frukt. Foto: Olof Swahnberg.
Nordnets tillförordnade vd Anders Danielsson säger att de ökade IT-investeringarna nu börjar bära frukt. Foto: Olof Swahnberg.
Bank

Nordnet: Nu är toppen på investeringspuckeln passerad

Nordnet, som 2017 köptes ut från börsen av Öhman och Nordic Capital, har fullt fokus på sin nya webbtjänst som ska börja lanseras före sommaren. Banken räknar nu med en lägre kostnadsnivå efter förra årets uppgång i investeringar.

Publicerad 2019-05-22

Nordnets totala kostnader ökade förra året till cirka 1 120 miljoner kronor från cirka 1 000 miljoner kronor 2017 och runt 830 miljoner kronor 2016. Men nu ska den stora investeringspuckeln vara avklarad.

– Vi har ökat investeringstakten i Nordnet för att kunna leverera bättre tjänster och i snabbare takt till våra kunder. Vi ser att de högre IT-investeringarna bär frukt, säger Nordnets tillförordnade vd Anders Danielsson.

När Nordnet avnoterades för ett par år sedan gjordes det delvis med hänvisning till att ett onoterat bolag lättare kan göra större och mer långsiktiga investeringar. Anders Danielsson säger att investeringstoppen nåddes 2018 och att första kvartalet i år är en ungefärlig indikation på årets och framtida investeringsnivåer. Han vill inte uppge investeringarnas storlek, men hänvisar till att de totala kostnaderna under det första kvartalet minskade med 8 procent jämfört med första kvartalet förra året.

Ett stort projekt är uppdateringen av Nordnets webbtjänst och IT-plattform. Senast det gjordes var för 12 år sedan. IT-investeringarna har även bland annat gått till en ny app som lanserades i höstas och löpande uppdateras. Dessutom tog det en del resurser att utveckla bankens erbjudande kring aktielåneprogram.

På den svenska marknaden säger Danielsson att Nordnet och Avanza sporrar varandra till att löpande komma fram med nya produkter. När det gäller marknadsandel säger han att det är “beroende på hur man definierar marknaden”. Som del av totalt sparande har både Nordnet och Avanza en liten del vid sidan av bland annat av de svenska storbankerna.

När Nordnet började sin verksamhet för över 20 år sedan var priset en viktig faktor, men priserna för aktiehandel är nu på låga nivåer för alla aktörer, enligt Danielsson.

– Pris är viktigt och vi har konkurrenskraftiga priser men man ska inte glömma bort kvalitetsaspekten, där skulle jag säga att vi är ledande. Det handlar om hur bra avkastning du kan få på ditt sparande.

Som exempel på kvalitet i produkterna nämner Anders Danielsson bankens aktielåneprogram, där banken som enda aktör hittills i Norden lånar ut kapitalförsäkringskundernas aktier medan Nordnet och kunderna delar lika på vinsten. Ett annat exempel är att Nordnet för sin gratis indexfond erbjuder ett bredare index än konkurrenterna, vilket givit en högre värdestegring under de senaste fem åren.  

Nordnet erbjuder även bolån till sina svenska private bankingkunder sedan tre år tillbaka och hade i slutet av mars 4,3 miljarder kronor utlånat, där banken lockar med lägre ränta ju högre kundens totala sparande är.

– Jag ser att det kommer att växa stadigt, vi får ständigt nya kunder och ser ökat intresse för bolån hos oss.

Nordnet var i början en svensk nätmäklare och har utvecklats till en digital bank för sparande och investeringar i Norden. Sverige är fortfarande det enskilt största landet med drygt 40 procent av koncernens sparkapital och antalet aktiva användare. Däremot har Nordnet sin största tillväxt utanför Sverige. Av nettosparandets ökning med 7 miljarder kronor i det första kvartalet kom två tredjedelar från Finland, Danmark och Norge.

Vad var det som lockade in 30 000 nya kunder till Nordnet under det första kvartalet?

– Vi är en nischaktör inom sparande och investeringar så jag tror att det till stor del handlar om de som ser över sitt sparande och investeringar och inser att de behöver göra något som är bättre än vad de har idag.

– Men det är inte så att man byter ut den bank där har man kvar sin vardagsekonomi. Man går till exempel inte till en klädaffär för alla sina klädbehov och det är samma med banktjänster, man söker det bästa i varje kategori.

Vad kan kunderna få hos er som de inte får hos sin befintliga bank?

– Det är ett betydligt bredare utbud av produkter och tjänster. Det är också ett oberoende utbud där investeringsprodukterna i huvudsak inte kommer från den egna banken. Det handlar dessutom om användarvänlighet och den inspiration vi kan ge till alla kunder inom sparande och investeringar och om ett attraktivt erbjudande på totalen när det gäller prisnivån.

Platsannonser