M&A

"Nordiska M&A-transaktioner nära toppnivåer"

Nordea räknar med en fortsatt god M&A-marknad i Norden i år drivet av mycket pengar hos riskkapitalbolagen samt kapitalstarka och lönsamma bolag. Det säger Johan Trocmé, chef för tematisk analys på Nordea Markets, till Realtid.

Uppdaterad 2019-04-23
Publicerad 2019-04-23

– I avsaknad av en kraftig marknadskorrektion tycker jag att det vi sett talar för fortsatt hög nivå.

Nordea har på tisdagen släppt en rapport över sammanslagningar och förvärv (mergers & acquisitions, M&A) som visar att värdet på nordiska M&A-transaktioner under 2017 och 2018 hade ökat till nära toppåret 2006, då värdet uppgick till 87 miljarder euro.

Vad tror du om värdet på marknaden under 2019 jämfört med 2018?

– Jag har inte underlag för att bedöma det, men de drivkrafter som fanns för 2017 och 2018 finns fortfarande på plats och det talar för en fortsatt hög aktivitetsnivå.

– Ser man på drivkrafterna finns det mycket torrt krut i riskkapitalfonderna. Hos företagen brukar kombinationen av bra lönsamhet och att de är kapitalstarka bädda för att man vill hitta investeringar att göra.

– Jokern i leken, som jag inte vågar ge någon prognos över, är hur kapitalmarknadsmiljön blir. Det gigantiska tappet vi hade i M&A-aktivitet under finanskrisen gjorde aktörerna försiktigare och mer avvaktande till att trycka på knappen, framför allt till större affärer.

Investerare i USA, Storbritannien och Kina har enligt er rapport tillsammans svarat för cirka 60 procent av värdet av nordiska M&A-transaktioner under de senaste fem åren. Tror du att Norden fortsatt blir stor nettosäljare av företag i år?

– Ja, trendmässigt är vi i samma utgångsläge för de kommande ett, två åren som de senaste åren. Men det är värt att nämna den geopolitiska situationen med ansträngd dialog mellan världens handelspartners där en säkerhetspolitisk dimension kan komma att begränsa utländska direktinvesteringar i tillgångar som bedöms ha ett nationellt säkerhetsintresse.

– Det kan vara en faktor som verkar dämpande för flödet av affärer under de kommande åren, som debatten förs just nu.

Platsannonser

Logga in