"Inflationen har fört en undanskymd tillvaro under många år men nu har marknaden – som älskar att fokusera på en sak i taget – blivit väldigt orolig för den. Och det har drivit upp obligationsräntorna i både USA, Europa och Sverige rätt kraftfullt – över
"Inflationen har fört en undanskymd tillvaro under många år men nu har marknaden – som älskar att fokusera på en sak i taget – blivit väldigt orolig för den. Och det har drivit upp obligationsräntorna i både USA, Europa och Sverige rätt kraftfullt – över 1 procentenhet i USA", säger Anette Eineljung, chef för Nordeas svenska ränteförvaltning. Foto: Nordea
Bank

Nordea: "Inflationen är inte död, men inte heller ett problem"

Trots stigande inflationsförväntningar och högre ränteläge tror Anette Eineljung, chef för Nordeas svenska ränteförvaltning, på fortsatt låga räntor under resten av 2021.

Publicerad 2021-03-22

Starkare tillväxtsignaler från USA, Sverige och övriga delar av Europa i kombination med massiva stimulanser, har eldat på en yrvaken inflationsoro.

– Inflationen har fört en undanskymd tillvaro under många år men nu har marknaden – som älskar att fokusera på en sak i taget – blivit väldigt orolig för den. Och det har drivit upp obligationsräntorna i både USA, Europa och Sverige rätt kraftfullt – över 1 procentenhet i USA, säger Anette Eineljung, chef för Nordeas svenska ränteförvaltning.

Samtidigt kom den senaste inflationsstatistiken för Sverige in oväntat lågt. Inflationen steg i februari med 0,3 procent, den lägsta ökningen på fem år och årstakten föll från 1,7 till 1,5 procent, enligt måttet KPFI.

Och även om inflationsförväntningarna stiger tydligt bland arbetsmarknadens parter, inköpschefer och aktörer på penningmarknaden, visar en enkät gjord på uppdrag av Riksbanken att vi är långt ifrån Stefan Ingves mål om 2 procent.

– Om man tittar på enkäten var förväntningarna inte ens på fem års sikt uppe på 2 procent, utan på 1,8 procent, säger Anette Eineljung och fortsätter:

– Pandemin kommer att fortsätta hålla tillbaka aktiviteten under 2021 och det är inte förrän restriktionerna tas bort fullt ut och aktiviteten i samhället återgår till något slags normalläge, som vi kommer att se om mönstret har ändrats eller om inflationen kommer att fortsätta vara på samma låga nivåer som under de senaste 25 åren.

Ligger det en högre inflation och puttrar under restriktionstrycket?
–  Om vi ska få en varaktigt stigande inflation måste det till flera komponenter – då måste lönerna börja stiga mer kraftfullt i kombination med högre mat- och energipriser. Inflationen är inte död, men inte heller ett problem – än. Vi får vänta och se – och särskilt hålla ögonen på vad som händer med priserna på vissa insatsvaror.

”Räntorna förblir låga”

Den stigande amerikanska tioårsräntan har den senaste tiden ådragit sig en hel uppmärksamhet samtidigt som den orsakat viss turbulens på marknaden.

 

"Många investerare reagerade irrationellt, likviditeten torkade upp och det blev kraftiga kursfall på företagsobligationer. Då gick vi in och köpte de här obligationerna till väldigt fördelaktiga kurser."

Men Anette Eineljung påpekar att den ännu inte är uppe på nivåerna som rådde innan pandemin.

´– Nu ligger amerikanska tioårsräntan på cirka 1,7 procent. Det kan jämföras med nivåerna i början på 2020 på strax under 2 procent. Både Fed och Riksbanken kan nog tänka sig att släppa upp långräntorna något lite till beroende på vad som händer med makroekonomin.

Vad är prognosen för 2021?
– Även om vi sett en ränteuppgång under inledningen av året tror vi att räntorna förblir låga under 2021. Avkastningen på ränteprodukter kommer att bli positiv men låg även fortsättningsvis och vårt tema är att bevara kapitalet i en fortsatt turbulent värld. Vill man sänka risken i sitt aktiesparande är obligationsfonder ett bra alternativ, och i synnerhet nu när vi har fått räntor som är något högre.

Samtidigt har Anette Eineljungs ränteteam bestående av två analytiker och sex förvaltare, beredskap för ”svarta svanar”.

– Många av oss var med redan 1992 när vi hade fastighetskris och 500 procents ränta.

När pandemin slog till våren 2020 och de finansiella marknaderna reagerade skräckslaget, såg Eineljungs team möjligheter och gick emot strömmen.

– Många investerare reagerade irrationellt, likviditeten torkade upp och det blev kraftiga kursfall på företagsobligationer. Då gick vi in och köpte de här obligationerna till väldigt fördelaktiga kurser.

När centralbanker och regeringar runt om i världen svarade med kraftiga stimulanspaket hängde Nordea-teamet – som förvaltar 200 miljarder i Nordeas svenska ränteförvaltning – med på en rejäl kursuppgång.  

Det har bidragit till den utmärkelse som Nordea fick motta förra veckan då Morningstar Fund Awards utsåg Nordea till bästa räntehus. Priset delas ut till det fondbolag som har haft den högsta riskjusterade avkastningen historiskt, där resultatet under 2020 väger tyngst.

Enligt Anette Eineljung är en av framgångsfaktorerna ett stort fokus på företagsanalysen.

– För oss är det viktigt att de bolag vi finansierar via obligationsköpen har en tydlig hållbarhetsstrategi. Har de inte en tydlig ESG-agenda kan det medföra nedsidesrisker.

Enligt Eineljung för teamet också en nära dialog med bolagen.

– Vi är den största svenska obligationsinvesteraren i Vasakronan. Och vi har varit uppe och klättrat på Sergelstans tak, sett hur bolaget jobbar med transporter, avfallshantering och framför allt med sina underleverantörer.

Ett annat bolag som Nordea finansierar via obligationsköp är Volvo Lastvagnar.

– Bolaget jobbar jättemycket med elektrifiering av lastbilar och bussar och vi har varit på besök och provkört. Att vi gör grundliga analyser av bolagen och har en så pass nära relation med dem, gör att vi kan tala om för andelsägarna i våra obligationsfonder vad de är med och finansierar.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in