Fonder

McKinsey vill se mer onoterat hos AP-fonderna

Konsultföretaget McKinsey tycker att AP-fonderna ska få större möjligheter att investera i onoterade tillgångar. Det rapporterar Sak & Liv.

Uppdaterad 2019-03-27
Publicerad 2019-03-27

Bland annat föreslås att det ska bli möjligt att investera i onoterade krediter, i direktägande i andra tillgångar än fastigheter och att genomföra saminvesteringar i onoterade bolag tillsammans med externa fondförvaltare.

Läs Per Lindvalls krönika från 25 mars: "Absurd strategi av AP-fonderna"

Läs Claes Folkmars krönika från 7 mars: Massiva nya flöden påverkar svensk finansmarknad

Enligt McKinsey begränsar dagens regelverk möjligheterna för AP-fonderna att investera i dessa typer av onoterade tillgångar.

— De nya placeringsreglerna bör även bidra till ökad tydlighet, till exempel kring definitioner av tillgångsslag, skriver McKinsey.

I rapporten föreslår McKinsey också att placeringsmöjligheterna för Sjunde AP-fonden ska utredas:

— Liksom för Första till Fjärde AP-fonderna så förändras det investeringsuniversum, de möjligheter och de risker som Sjunde AP-fonden står inför. Placeringsreglerna för Sjunde AP-fonden bör därför utredas, för att säkerställa att fonden har de bästa möjligheterna till att generera en hög riskjusterad avkastning, säger McKinsey i rapporten, och påpekar att Sjunde AP-fonden i dag inte kan investera i onoterade tillgångar som fastigheter och infrastruktur.

Andra rekommendationer från McKinsey är att samarbetet mellan AP-fonderna bör utvecklas.

Platsannonser