Fastigheter

Magnolia Bostad bildar samarbetsbolag med Heimstaden Bostad och Derome

Magnolia Bostad har ingått avtal med Heimstaden Bostad och Derome i samband med uppförande av flerbostadshus intill Hede Station i Kungsbacka.

Uppdaterad 2020-09-24
Publicerad 2020-09-24

Magnolia Bostad har ingått avtal med Heimstaden Bostad om gemensam utveckling av mark för uppförande av flerbostadshus med cirka 1600 lägenheter intill Hede Station i Kungsbacka. Mark intill Hede Statio på cirka 100 000 kvm BTA har köpts av Derome, som även tecknat avtal med Magnolia Bostad avseende ett samägt bolag med målsättning at utveckla och bygga cirka 1 500 småhus på mark från både befintliga samt tillkommande byggrätter runt om i landet. Affärerna är villkorade av lagakraftvunna detaljplaner.

Törngren Magnell & Partners har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad, Vinge legal rådgivare till Derome och Falkenborn Advokatbyrå legal rådgivare till Heimstaden Bostad .

Platsannonser