Annons

Annons

Magnolia Bostad

Krisen för bostadsutvecklarna tycks vara en följetång utan slut. Rapporten för Magnolia visar att omsättningen rasar med 94 procent i det fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året.

Bostadsbolaget undersöker möjligheten att emittera nya företagsobligationer. Den nya obligationen kommer ha ett rambelopp på 700 miljoner kronor och ska bland annat finansiera bolagets fortsatta expansion och förvärv.

Magnolia Bostad fortsätter att växa, och aktien har noterats på Stockholmsbörsens huvudlista. Resultatet för första halvåret 2018 ökade med 40 miljoner till 139 miljoner kronor, visar halvårsrapporten.

Magnolia säljer 650 stycken bostäder till Slättö, Upplands-Bro kommun. Fastighetsvärdet beräknas uppgå till cirka 1 miljard kronor.

Magnolia säljer fyra hotellprojekt Alecta. Hotellen ligger i centrala Göteborg och andra svenska tillväxtregioner.

Stockholms bolagskommitté har godkänt Magnolia Bostad listbyte, från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Sidor