FinansNyhet

Länsförsäkringars rättstvist med Cassandra Oil förhalas

Cassandra Oils grundare Anders Olsson till vänster och en bild från en av bolagets anläggningar till höger. Foto: Cassandra Oil
Publicerad

Länsförsäkringar Bergslagen är sedan i höstas i rättstvist med cleantechbolaget Cassandra Oil – som utvecklar teknik för att utvinna dieselolja ur avfall. Men nu skjuter försäkringsbolaget på sin tingsrättsyttran för att invänta en utredning från polis och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Realtid.se

Det framgår av ett pressmeddelande på Cassandra Oils hemsida på torsdagen.

Tvisten mellan Länsförsäkringar och Cassandra Oil blossade upp efter att stora delar av Cassandra Oils verksamhet i Västerås brann ner i oktober i år. Detta efter att bolagets vd ska ha misslyckats med något slags experiment.

Länsförsäkringar Bergslagen har inte velat betala ut någon ersättning – och anklagat Cassandra Oil för att ha brutit mot lagar och förordningar. Cassandra Oil ska också ha agerat grovt vårdslöst i samband med olyckan, enligt försäkringsbolaget.

Annons

Cassandra Oil anser å sin sida att Länsförsäkringar Bergslagen inte preciserat vad som avses med dessa påståenden och menar att konflikten skadar bolaget. Men nu förhalar alltså Länsförsäkringar Bergslagen rättstvisten. De skulle ha yttrat sig i målet senast den 19 december, men har begärt att få skjuta upp det till den 10 januari nästa år.

”Skälet som anges är att man måste avvakta den utredning som utförs av polis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)”, skriver Cassandra Oil.

Tingsrätten har inte fattat beslut om anståndet ännu, men har satt ut målet till muntlig förberedelse till den 13 februari 2018.

Annons

 

 

 

Annons
Annons