Annons

Annons

Juridik

Det juridiska informationsföretaget Karnov Group går mot en börsnotering i Stockholm, avslöjar Dagens Industri. Enligt tidningens källor ska Carnegie leda noteringsarbetet.

De närmsta åren kommer digitaliseringen att få en stor påverkan på hela samhället. Juridiken är inget undantag och jurister som ställer sig tveksamma till fenomen som artificiell intelligens bör därför tänka om. För den som är redo att anpassa sig bäddar utvecklingen för nya möjligheter, skriver Andreas Hermansson, Sverigechef på flygkompensationsbolaget Airhelp.

Juridik-branschen måste sluta ducka för digitalisering och ny teknik, menar Amy Jacoby, compliance-chef på Spotify och en av deltagarna på Legal tech day. "Anställ människor med kompetens inom tech och it", säger hon.

AI-baserad M&A-analys och kundfokuserade juridik-plattformar stod bland annat i fokus på Legal tech day på onsdagen i Stockholm. "Vi vill frigöra advokater från repetitiva arbetsuppgifter", sa Marie Potel-Saville på fransk-finska legaltech-bolaget Dot. Legal Design.

Brittiska HSBC har gått med på att betala 765 miljoner dollar, motsvarande cirka 6,8 miljarder kronor, till det amerikanska justitiedepartementet.

I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central, vi måste kunna lita på domstolarnas objektivitet. Men frågan är om inte det märkliga resultatet av den långdragna HQ-processen och Finansinspektionens agerande visar på raka motsatsen, skriver Mats Lönnerblad, skribent i finansrätt.

Den stora och prestigefulla Londonbaserade advokatfirman Allen & Overy uppges föra samtal om en fusion med den amerikanska advokatbyrån O’Melveny & Myers. En sådan sammanslagning skulle skapa en byrå med intäkter på 2,8 miljarder dollar.

Antalet domstolsförhandlingar som ställs in på grund av att vittnet inte infinner sig har ökat markant under de senaste tio åren. Hur påverkar det rättssäkerheten och demokratin och hur kan samhället bidra till att fler vittnen ska känna trygghet? 

Nu följer revisionsfirman Deloitte i sina konkurrenters fotspår genom att utöka sitt juridiska tjänsterbjudande i Storbritannien. Tillsammans håller revisionsbyråerna på att konkurrera ut advokatbyråerna, sett till antalet anställda jurister.  

Sidor