Bank

Landshypotek Bank sänker boräntorna

Landshypotek Bank sänker samtliga räntor på bindningstider på ett år och längre, skriver banken i ett pressmeddelande.

Uppdaterad 2019-08-20
Publicerad 2019-08-20

Bästa räntan på längre bindningstider är nu densamma eller lägre än den ränta som erbjuds med tre månaders bindning, skriver banken. Bankens bästa räntor för bindningstider upp till 5 år ligger på 1,19 procent eller lägre. 

Landshypotek Bank har på ett par år kommit upp till 5 miljarder kronor i utlånad volym inom bolån. Catharina Åbjörnsson Lindgren, ansvarig för bankens bolån, sade tidigare i augusti till Realtid att hon räknar med att banken fortsätter växa och ta ytterligare marknadsandel framöver. 

Landshypotek Bank, som ägs av cirka 40.000 lånekunder inom jord- och skogsbruk, grundades 1836 men har ägnat sig åt bolån först år 2017. 

 

Platsannonser