Annons

Annons

Bolån

En utredning kring bedrägeribrott avslöjade rådgivarens felaktigt beviljade bostadslån. Rådgivaren pekar på felaktig uppstartsutbildning samt en dålig arbetsmiljö. Inga ursäkter, enligt Swedsec, som drar in licensen.

Bankernas bruttomarginal på bolån sjönk till 1,42 procent vid utgången av det tredje kvartalet 2019, enligt Finansinspektionen.

I Realtids lista över veckans tio mest lästa artiklar dominerar en debattartikel om bolån. Danske Banks sparekonom Maria Landeborn väcker också läsglädje och många ville ta del av nyheter om en skjuten advokat.

Varför har vi i Sverige har ett system där konsumenten så tydligt står för hela ränterisken vid bolån? Fintechexperten Lan-Ling Fredell tycker att regeringen bör ta ansvar för att skydda konsumenternas finansiella tillgångar.

Bankernas bruttomarginal för bolån sjönk till 1,44 procent vid slutet av det andra kvartalet jämfört med 1,46 procent vid slutet av det första kvartalet, enligt Finansinspektionen (FI). 

Danske Bank sänker bolåneräntorna på flera bindningstider och inför en ny modell där kunder med låg belåningsgrad kommer att kunna få en lägre ränta. 

Landshypotek Bank har på ett par år kommit upp till 5 miljarder kronor i utlånad volym inom bolån och Catharina Åbjörnsson Lindgren, ansvarig för bankens bolån, räknar med att fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandel framöver. 

Sparbanken Skåne ökar rörelsevinsten  med 23 procent och räntenettot med 22 procent under det andra kvartalet. En av bankens målsättningar är att kunna behålla sin starka marknadsandel inom bolån, säger bankens vd Bo Bengtsson till Realtid. 

När de fyra svenska storbankerna har lämnat delårsrapporter för det andra kvartalet är det främst lönsamhetspress inom bolån som sticker ut, följt av ökade kostnader för åtgärder mot penningtvätt. Det säger Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, som spår fortsatt marginalpress inom bolån.  

Sidor