Karriär

Lämnar Handelsbanken för finanschefspost på ungt börsbolag

Jonas Lagerqvist lämnade ledningsgruppen för en av Handelsbankens regionbanker för jobbet som finanschef för börsaktuella Vertiseit. "Jag tror väldigt mycket på bolaget, så pass mycket att jag tagit allt jag äger och lite till och gått in i detta, säger han i en intervju med Realtid.

 

Publicerad 2019-05-20

Jonas Lagerqvist lämnade i april Handelsbanken efter 13 år, senast som administrativ chef för en av bankens fem svenska regionbanker. Han har även varit kontorschef i Varberg under flera år då han lärde känna Vertiseit.

Vertiseit, som grundades 2008 och omsätter knappt 80 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna, ska noteras på Nasdaq First North den 28 maj. Lagerqvist har investerat 16,5 miljoner kronor i bolaget, vilket motsvarar knappt 10 procent av bolaget efter nyemissionen i samband med börsintroduktionen.

Varför lämnar du en hög position på Handelsbanken mot ett mindre och relativt ungt bolag?
– Det har helt att göra med bolaget, som jag känner väl. Jag har jobbat med digitalisering och verksamhetsutveckling i bank där vi har en tro på att varumärke och starka kundrelationer byggs genom kombinationen av fysiska och digitala möten. Styrkan i att med digitala lösningar få de olika kanalerna att fungera tillsammans tilltalar mig.

– Jag tror väldigt mycket på bolaget, så pass mycket att jag tagit allt jag äger och lite till och gått in i detta. Kombinationen av tillväxten i branschen och potentialen i bolaget gör att det känns oerhört intressant.

Lagerqvists byte från en relativt hög position i bankvärlden till ett mindre bolag är relativt ovanligt:

– Bankerna är duktiga på att ta hand om sina medarbetare med goda anställningsvillkor och bra förmåner. Det talar sitt tydliga språk i vilka utvecklingsmöjligheter jag ser i det här företaget.

Cirka en tredjedel av Vertiseits försäljning kommer från återkommande intäkter från licensiering av bolagets lösningar, som är digitala helhetslösningar för kundupplevelser i fysisk butik. Bolagets mål är att fördubbla de återkommande intäkterna till 50 miljoner kronor år 2022. Rörelsemarginalen väntas samtidigt öka till 15 procent i takt med ökande återkommande intäkter, från mellan 5 till 10 procents marginal under de senaste åren.

Lagerqvist oroar sig inte så mycket för Vertiseits framtid med tanke på vad e-handelns framfart kan innebära för fysiska butiker. Under de ramavtal som finns med bolagets större kunder har utrullning av bolagets lösningar hittills endast gjorts i ungefär 20 procent av de fysiska butikerna, vilket innebär en stor tillväxtpotential hos befintliga kunder även om en del fysiska butiker kommer att stängas.

– Även om de skulle stänga 10 procent av sina fysiska butiker kan vi mer än dubbla vår penetration i deras butiksnät utan att den delen de stänger får någon effekt på oss.

Dessutom innebär färre fysiska butiker, enligt Lagerqvist, större krav på att de är digitala och står för en “väldigt raffinerad” kundupplevelse.

 – Vi tror inte att slaget står mellan e-handel och fysisk handel. Varumärken och kunder kommer att mötas i många kanaler och oberoende av kanal behöver den kundupplevelsen vara enhetlig och sömlös.

En bilåterförsäljare kan ha digital varumärkeskommunikation både utanför butiken och inne i butiken, uppger han. Digitalt säljstöd där säljare och potentiell köpare tillsammans kan bestämma olika tillval för en bil är ett annat exempel på Vertiseits lösningar som Lagerqvist nämner.

– Vi går från digital skyltning till att göra affärskritiska lösningar som bidrar med värdeskapande för både detaljhandlare och slutkund. Intäkterna från systemen ökar i och med att det blir mer komplext, mer affärskritiskt, det är en lösning för att stärka kundupplevelsen i butik och för att driva värdeskapande. Med våra digitala lösningar hjälper vi detaljhandelsbolag att öka sin lönsamhet, säger Jonas Lagerqvist.

Platsannonser