Bank

Nordeas resultat är starkt – men inte vackert

Nordeas starka resultat är något av bedrift med tanke på coronavirusets påverkan på samhällsekonomin. Krönikör Claes Folkmar ser ändå skönhetsfläckar när det gäller lönsamheten på eget kapital.

Claes Folkmar
Publicerad 2020-04-29

”Zombiebanken” Nordea börjar vakna till liv. Bankbjässen lyckas upprätthålla trenden från sista kvartalet i fjol, kostnaderna faller betydligt mer än intäkterna. Resultatet för årets tre första månader var faktiskt bättre än 2019, och klart bättre än vad “konsensusprognoserna” indikerar. En bedrift med tanke på viruspandemins skräckinjagande effekter på samhällsekonomin. 

Ändå är det inte särskilt vackert. Lönsamheten på eget kapital är fortsatt usel och når inte upp till ett vettigt avkastningskrav. Lyfts oligopolverksamheten inom bostadskrediter, som har förhållandevis låga riskvikter, samt Nordeas kapitalförvaltningsaffär (asset & wealth management) ur koncernen är den resterande verksamheten direkt kapitalförstörande med lönsamhetstal som påminner om många av de europeiska zombiebankerna. 

De svenska storbankernas bostadskreditsaffär är extremt bra sett till övrig traditionell bankverksamhet och sannolikt, bankerna är knapphändiga med informationsgivningen kring bolånen, ligger avkastningen kring 30 procent på bankernas gigantiska bolånestock. De svenska bankerna har en slags “beskattningsrätt” på svenskarnas bolån. 

Den förhållandevis nya företagsledningen i Nordea under ledning av dansken Frank Vang-Jensen har nyligen satt upp finansiella mål som säger att Nordea ska nå en lönsamhet på eget kapital som överstiger 10 procent och att K/I-talet, kostnader i förhållande till intäkterna, ska tryckas ner till 50 procent. 

Vägen dit leder förmodligen till blodbad bland personalen. Kostnaderna är alltid lättare att arbeta med i bankvärlden än de mer nyckfulla intäktsströmmarna. Bankledningen vill förstås även få upp de senare, men det blir svårare i den mycket hårt konkurrensutsatta bankverksamheten i synnerhet så länge coronaviruset finns kvar i samhället. 

Den nya bankledningen har visat att de har förmågan att plocka bort kostnader i ett förhållandevis högt tempo. Det är lovande inför fortsättningen. Lyckas de fortsätta i den här takten och dessutom klarar att minska intäktstappet och få till tillväxt så är nuvarande nedtryckta aktievärderingen attraktiv. Att massera fram bättre intäkter ur Nordea lär dock få vänta tills pandemin försvunnit in i historieböckerna. Kanske Nordea kan klä av sig zombiedräkten nästa år. 

Platsannonser

Logga in