Annons

Annons

Claes Folkmar

Bara ett litet antal förvaltare klarar att slå index över tid. Däremot har Fondbolagens förening rätt i att de aktiva fonderna är prisvärda i PPM-systemet, skriver Realtids krönikör Claes Folkmar.

Politikerna motiverar ett högre risktagande i AP-fonderna genom att skönmåla riskerna med det nya placeringsmandatet. Vid en finansiell kris kan det leda till stora problem, varnar Realtids krönikör Claes Folkmar.

De svenska storbankerna är trots den ökade konkurrensen framgångsrika när det kommer till att försvara sina vinstmaskiner. Realtids krönikör Claes Folkmar tror att bankernas oligopol kommer att bestå.

Det finns starka skäl för centralbankerna att pröva nya och innovativa stimulansåtgärder för att undvika en deflationistisk utveckling. Det som talar emot är politiska och moraliska risker, skriver Realtids krönikör Claes Folkmar.

Swedbanks svaga krishantering, varför schack är världens bästa spel och Realtids nyförvärv. Det skriver chefredaktör Johan Såthe i sin krönika.