FinansNyhet

Kinnevik vill skifta ut Zalando-aktierna till aktieägarna – accelererar skiftet mot onoterade tillväxtbolag

Georgi Ganev KinnevikGeorgi Ganev Kinnevik
Georgi Ganev, vd, Kinnevik. Foto: Kinnevik
Publicerad

Kinneviks styrelse avser att föreslå en utskiftning av innehavet i Zalando till aktieägarna som ett led i att fortsätta vikta om portföljen mot yngre och i större utsträckning onoterade tillväxtbolag. 

Marlène Sellebråten

Kinnevik styrelse avser att föreslå en utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando till sina aktieägare vid årsstämman 2021. Den avsedda utskiftningen innebär en extra värdeöverföring till Kinneviks aktieägare om cirka 55,1 miljarder kronor, motsvarande ett värde om cirka 200 kronor eller 0,195 Zalandoaktier per Kinnevikaktie. Det framgår av ett pressmeddelande. Förslaget sker inom ramen för investeringsbolagets strategiska plan att ännu mer fokusera på yngre bolag och förstärka sin position som Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare.

–  Utskiftningen markerar början på ett nytt kapitel för både Kinnevik och Zalando efter en tioårig resa som fram till idag har genererat en avkastning om 8,6 gånger de 7,9 miljarder kronor som Kinnevik har investerat i bolaget, skriver Kinnevik. Utskiftningen är ett språngsteg i Kinneviks pågående strategiska transformation. Andelen av Kinneviks portfölj investerat i yngre, huvudsakligen onoterade tillväxtbolag ökar från 37 till 67 procent, en fördubbling av investerares exponering mot den investeringsstrategi som genererat en IRR om över 40 procent över de senaste tre åren och en avkastning om över 100 procent under 2020, medan andelen onoterade bolag ökar från 15 till 27 procent.

Kinnevik äger 54,0 miljoner Zalandoaktier, vilket motsvarar 21 procent av det totala antalet utestående aktier i Zalando. 

Annons