Charlie Stjernberg
Charlie Stjernberg, kriskommunikationsexpert på Prime.
Bank

"Kan vara tecken på att krisen fördjupats"

– Kommer det fram att det är ägarna och inte den operativa ledningen som fattat beslutet, så är det ett ytterligare tecken på att krisen fördjupats. Det säger Primes kriskommunikationsexpert Charlie Stjernberg angående Swedbanks byte av extern utredare.

Uppdaterad 2019-02-26
Publicerad 2019-02-26

Två tvärvändningar på mindre än en vecka - vad sänder det för signaler?

– Man kan naturligtvis välja att se det positiva med att man vänder på två väsentliga punkter, det vill säga att man nu verkligen anstränger sig för att slutresultatet ska bli rätt. Men jag tror att många ändå kommer uppfatta det som lite hattefnattigt, som ett ytterligare ett tecken på att man inte fullt ut förstått allvaret i situationen. Den intressanta frågan är egentligen inte vändningen i sig, utan vem som tvingat fram den. Kommer det fram att det är ägarna och inte den operativa ledningen som fattat beslutet så är det ett ytterligare tecken på att krisen fördjupas.

Varför är inte banken öppen med skälet till bytet? 

– Huruvida det faktiskt är misstankarna mot EY som verkligen är skälet till skiftet låter jag vara osagt. Men rent generellt kan jag konstatera att organisationer som kommer in ”lite snett” i kriser  ofta fortsätter att agera lite osäkert och utan självförtroende – vilket i din tur kan påverka kommunikationen.

Vi har fått kommentarer från kommunikationschefen på Swedbank, som först inte ville säga något utöver pressmeddelandet - men sen ändå snackade. Rätt eller fel hanterat? Borde inte Birgitte Bonnesen ha uttalat sig i stället?

– Det är nog utslag av en ganska klassiskt krishanteringslogik – genom att hålla kommunikationen på ett minimum vill man minska riskerna för ytterligare misstag eller missförstånd. Problemet med den logiken är bara att den inte längre är särskilt effektiv. Givet bankens prekära läge tror jag faktiskt att många hellre sett att vd själv klev in och började agera som en krisgeneral, och tog varje tillfälle i akt att kommunicera, inte bara med pressmeddelanden utan även direkt.

Inga kommentarer alls från kommunikationsansvarige på Ey.  Vad tycker du om det?

– Givet att banken inte tagit bladet från munnen och angivit det som människor uppfattar som det verkliga skälet till skiftet är det naturligtvis svårt för EY att säga något begåvat om att man tappat ett uppdrag. Men jag kan samtidigt tycka att det kan finnas öppenhetspoänger även om man inte kan säga begåvade saker. Bara att förklara hur man hamnat i ett läge där man faktiskt utreds för kopplingen till Danske Bank-härvan borde vara skäl nog att kommunicera. Idag vet vi ju bara att de utreds, inte hur EY ställer sig utredningen.

Vad betyder det här för EY:s varumärke?

– Det är klart att nyheten om att EY utreds för sin inblandning i Danke Bankskandalen inte är bra för varumärket. Samtidigt måste man konstatera att revisionsjättarnas varumärken historiskt sett inte faktiskt inte tagit särskilt stor skada av upplevda skandaler.

 

 

Platsannonser