Finans Nyhet

”Kan inte utesluta sanktioner”

Taggar i artikeln

Nordea Q1 2016
Wholesale Banking-chef Erik Ekman, Wealth Management-chef Snorre Storset och vd Caspar von Koskull svarade på journalisterna frågor på Nordeas presskonferens som hölls med anledning av att banken figurerar på 70 ställen i de så kallade Panama-dokumenten. Foto: Skärmdump.
Publicerad

Nordea rapporterar fallande vinster. Men avslöjandena i de så kallade Panama-dokumenten sätter ytterligare press på storbanken. Finansinspektionen är inte ensam om att granska bankens agerande."Vissa utredningar pågår fortfarande och det kan inte uteslutas att dessa kan komma att leda till kritik eller sanktioner".

Realtid.se

Att Nordea genom sin private banking-verksamhet hjälpt kunder att gömma pengar i skatteparadis med hjälp av brelådeföretag satte hård press på bankens ledning. Detta eftersom banken riskerar nya sanktioner från Finansinspektionen när myndigheten följer upp fjolårets beslut att fälla banken för bristande pengatvättsregler.

I kvartalsrapporten för första kvartalet lyfts frågan som en "regelefterlevnadsrisk".

"Vissa utredningar pågår fortfarande och det kan inte uteslutas att dessa kan kommaatt leda till kritik eller sanktioner", skriver banken.

Annons

Banken uppger också att flera myndigheter i bankens olika verksamhetsländer, utöver FI har "begärt att få information om kunder med offshorestrukturer och om Nordeas roll i samband med dessa".

Kvartalsrapporten innehåller ingen prognos om vad myndigheternas informationsinsamling kan få för konsekvenser. Om Nordea ännu en gång fälls för att ha brustit i penningtvättsreglerna kan det dock leda till sanktionsavgifter på upp till 10 procent av Nordeas globala omsättning.

Så vitt Realtid.se kan utläsa har banken inte gjort några avsättningar eller reservationer för förväntade förluster i termer av sanktionsavgifter, skadestånd eller liknande till följd av avslöjandena i Panama-dokumenten.

Annons

Av kvartalsrapporten framgår också att banken därför nu satsar extra på compliance.

– Vi genomför en kraftig förstärkning av våra funktioner och processer för efterlevnad av regelverk generellt. "Första försvarslinjen", dvs enheterna med direkt kundkontakt, har det primära ansvaret och en central roll i regelefterlevnaden. Vidare stärker vi övervaknings- och rådgivningsfunktionen Group Compliance, säger vd:n Casper von Koskull i sitt vd-ord.

– Dessa satsningar ska säkerställa konsekvens och kvalitet i vårt arbete med regelefterlevnad, och medför också att vi blir mer noggranna, effektiva och kompetenta i vår kundservice.

Annons

Casper von Koskull aner att han tydligt signalerat att etisk hänsyn och värderingar ska vara en integrerad del i Nordeas affärsmodell.

– Med tanke på den senaste tidens debatt är det viktigare än någonsin att intensifiera detta arbete och se till att det ger resultat. Som vd tänker jag vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi uppfattas som en trygg och tillförlitlig partner.

Den finansiella informationen är ingen rolig läsning för Nordeas aktieägare. Vinsterna har fallit med tio procent gentemot samma kvartal i fjol.

Positivt var dock att kreditförlusterna minskade med 22 procent.

Annons