FinansNyhet

”Jag har bara positiva saker att säga”

Publicerad

Vonovia är nu ett steg närmare att bli ensam ägare av Victoria Park. CFO Tommy Åstrand är nöjd med utvecklingen bolaget haft sedan storägaren gick in i bolaget.

Sara Johansson

Vad som startade med en budstrid mot Starwood Capital Group har nu slutligen landat i att Vonovia tagit ett steg närmare att uppfylla visionen att ta över hela Victoria Park. Vonovias påkallelse om inlösenförfarande av resterande aktier i Victoria Park kom därmed inte som en överraskning. Det håller CFO Tommy Åstrand med om.

I och med inlösenförfarandet kom beskedet att Victoria Park nu ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm Mid Cap. Att gå från publik miljö till en privat är dock inget som bekymrar Tommy Åstrand.

– Det är business as usual för oss. Vi har samma uppdrag som tidigare. Det är klart att det kommer vara lite annorlunda mot att vara noterade med allt vad det innebär utifrån investerarperspektiv och media. Det kommer vara en liten omställning.

Annons

Till vilket pris inlösen sker till vet man ännu inte, uppger Tommy Åstrand. Bolagets totala börsvärde per den 31 mars 2019 uppgick till 9 276 miljoner kronor, jämfört med 8 030 miljoner kronor samma period året innan. Vid första kvartalets slut hade bolaget 4 623 aktieägare, vilket var betydligt mycket färre än för ett år sedan då antalet var 10 654 stycken. Handeln på börsen var naturligtvis då även lägre under första kvartalet 2019 där omsättningen var totalt 2 miljoner aktier, jämfört med 18 miljoner aktier samma period i fjol. Värdet på handeln detta kvartal var 87 miljoner kronor jämfört med 557 miljoner kronor samma period i fjol. 

Hur har reaktionerna varit sedan Vonovia gick in som storägare?
– Jag känner inte att det har varit någon dramatik. Det är ganska många som accepterade budet från Vonovia. De andra är nog happy med den utvecklingen som skett efter att Vonovia kommit in. Substansvärdet har haft en uppgång med 20 procent sedan Q1 2018 till Q2019. Det är alla happy med skulle jag tro.

Vonovia blev största ägare i fastighetsbolaget redan under sommaren 2018 efter en hetsk budstrid med den amerikanska fastighetsinvesteraren Starwood Capital Group som motståndare. I september gav Starwood Capital Group upp och både sina aktier till Vonovia. I maj samma år ingick Vonovia dessutom ett optionsavtal som innebar att Vonovia hade rätt att förvärva aktier i Victoria Park motsvarande ytterligare cirka  10,04 procent av totalt antal aktier och 12,35 procent av totalt antal röster i Victoria Park under maj 2019.

Annons

Vad säger du om Vonovia som storägare?
– Vi har haft en storägare länge och det har fungerat väldigt bra. Vonovia har sagt att vi ska köra på fortsatt som vi gjort tidigare. Vi kommer få en fortsatt tillväxt i Sverige. Jag har bara positiva saker att säga.

 

Annons