Annons

Annons

Investor ökar substansvärdet

Investor ökar substansvärdet med motsvarande 2 procent under kvartalet.

I dag presenterar Investor första kvartalsrapporten för 2018 som visar att det rapporterade substansvärdet uppgick till 342.575 miljoner kronor, 448 kronor per aktie, vilket är en ökning med 6.312 miljoner kronor, motsvarande 2 procent under kvartalet.

Noterade kärninvesteringar stod för 3.872 miljoner kronor av förändringen på det rapporterade substansvärdet. Noterade kärninvesteringar genererade en totalavkastning om 1 procent. Investor förvärvade bland annat aktier i Ericsson under kvartalet för 1.002 miljoner kronor, vilket ökade ägandet till 7,2 respektive 22,5 procent av kapital och röster.

Patricia Industries stod för 2.362 miljoner kronor av förändringen av det rapporterade substansvärdet. Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större helägda dotterbolagen till 4 procent i konstant valuta. Under kvartalet förvärvade Patricia Industries Sanova för 513 miljoner dollar för 86 procent ägande.

Annons

Annons

EQT stod för 1.143 miljoner kronor av förändringen av det rapporterade substansvärdet. Under kvartalet ökade Investors investeringar i EQT med 3 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 514 miljoner kronor. Investors åtagande i fonden EQT VIII som stängdes under kvartalet på 10,75 miljarder euro uppgår till 5,7 miljarder kronor.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 8.605 miljoner kronor och koncernens resultat för persioden uppgick till 4.403 miljoner kronor, 5,77 kronor per aktie före utspädning. detta kan jämföras med 30.404 miljoner kronor motsvarande period 2017 samt 39,78 kronor per aktie före utspädning.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons