FinansNyhet

HQ:s konkursförvaltare: Förhandlingar pågår fortfarande

HQ:s konkursförvaltare Bill Kronqvist.
Publicerad

HQ AB:s konkursförvaltare begär om mer tid innan han kan meddela hovrätten om beslut att driva målet i domstolen eller ej. ”Grunden för begärt anstånd är att de förhandlingar som pågår ännu inte kunnat slutföras”. Samtidigt har en av de tidigare ledamöterna vänt sig till Kronofogden.

Sara Johansson

HQ AB:s konkursförvaltare begär om ytterligare anstånd att inkomma med besked om hururvida konkursboet ska inträda i processen i Svea Hovrätt eller inte. Domstolen har medgett anstånd till den 4 maj.

Bill Kronqvist skriver att ”grunden för begärt anstånd är att de förhandlingar som pågår ännu inte kunnat slutföras. Skälet till detta är att det är många olika parter som är inblandade i förhandlingarna vilket försvårat diskussionerna och påverkat dem tidsmässigt”.

Han uppger även att HQ AB:s motparter i målet har meddelat att de inte har något att erinra mot ytterligare anstånd.

Annons

Konkursförvaltarens huvudbry i beslutet är sannolikt att de största fordringsägarna i konkursen är just motparterna i skadeståndsmålet som befinner sig i hovrätten. Fordringarna kommer från rättegångskostnaderna som uppgick till totalt drygt 260 miljoner kronor, vilka tingsrätten beslutade att HQ AB skulle betala efter den friande domen som kom strax innan jul 2017. 

Om konkursförvaltaren väljer att inte gå vidare med processen står HQ AB redo att gå vidare, framgår det av en handling underskriven den tidigare styrelseledamoten Peter Zonabend som är skickad till Bolagsverket, vilket Realtid.se skrev om under gårdagen. För att en  ”behörig ställföreträdare” ska kunna driva processen utan risk för personligt betalningsansvar vid en eventuell förlust väntar bolaget dock på ett avgörande från ett mål i Högsta domstolen som rör just denna fråga, vilket framgår av gårdagens artikel.

Peter Zonabend var en av styrelseledamöterna som tillsattes under 2012 då rättsprocesserna redan var i rullning mot de personer i styrelse, ledning och revisorer som HQ AB ansåg var ansvariga för kraschen 2011. Han är i dag bland annat vd för Sten Mörtstedts Victoria Investment Group. Storägaren Sten Mörtstedt är tidigare den som deltagit i emissionerna i HQ AB som har finansierat rättsprocesserna i tingsrätten.

Annons

Totalt har HQ AB krävt skadestånd och återbetalning av ”olagliga utdelningar” på cirka 3,2 miljarder kronor plus ränta. Tingsrätten valde dock att döma till HQ AB:s nackdel och bolaget dömdes alltså att betala motpartens rättegångskostnader om 262 miljoner kronor.

Mats Qvibergs rättegångskostnader uppgick till 51,2 miljoner kronor.

KPMG:s kostnader uppgick till 60,6 miljoner kronor.

Annons

Johan Dyrefors kostnader uppgick till 35,5 miljoner kronor.

Öresunds kostnader uppgick till 15,8 miljoner kronor.

Curt Lönnströms kostnader uppgick till 8,45 miljoner kronor.

Tomas Erseus kostnader uppgick till 7,75 miljoner kronor.

Anne-Marie Pålssons kostnader uppgick till 11,9 miljoner kronor.

Pernilla Ström och Carolina Dybeck Happes kostnader uppgick tillsammans till 16,9 miljoner kronor.

Mikael Königs kostnader uppgick till 14,8 miljoner kronor.

Johan Piehls kostnader uppgick till 16,75 miljoner kronor.

Stefan Dahlbos kostnader uppgick till 20,5 miljoner kronor. Stefan Dahlbo är dessutom den enda av motparten som valt att vända sig, med hjälp av ombud från Eversheds Sutherland Advokatbyrå, till Kronofogden för att få ut sin fordran. Totalt finns en fordran om dryga 21,25 miljoner kronor mot HQ AB hos myndigheten. 

Styrelseförsäkringen uppgick, enligt uppgift, till 75 miljoner kronor.

Strax efter domen försattes HQ AB i konkurs och efter en extrastämma i slutet av januari försattes även bolaget i likvidation då ägarna inte var villiga att gå in med mer pengar i ytterligare emission. Pengar att betala motpartens rättegångskostnader från tingsrättens förhandlingar finns alltså inte i bolaget. 

Den 4 maj kan alltså besked från konkursförvaltaren komma till Svea hovrätt.

Annons