HQ:s konkursförvaltare Bill Kronqvist.
Juridik

HQ:s konkursförvaltare: förhandlingar pågår

Bill Kronqvist HQ:s konkursförvaltare behöver mer tid för att ta ställning till om konkursboet ska ta över målet i hovrätten.

Uppdaterad 2018-03-21
Publicerad 2018-03-20

HQ AB:s konkursförvaltare Bill Kronqvist, från Wesslau Söderqvist advokatbyrå, begär om ytterligare anstånd med besked om huruvida konkursboet önskar överta bolagets talan i målet. Anståndet begärs till den 29 mars 2018.

”Skälet till begärt anstånd är att det pågår förhandlingar med motparten jämte diskussioner med gäldenären, vilka har en direkt påverkan på mitt beslut om konkursboet ska inträda i processen eller inte. Dessa diskussioner kan förväntas ha avslutats under nästa vecka inom tiden för yrkat anstånd”, skriver Bill Kronqvist i anståndsbegäran som skickats in till Svea hovrätt efter ett föreläggande från domstolen.

Anståndsbegäran har beviljats av domstolen fram till det önskade datumet, den 29 mars.

Under edgångssammanträdet i konkursmålet som ägde rum i början av februari uppgav Bill Kronqvist att viss utdelning kan ske i konkursen till borgenärer. Då trodde han även att han skulle kunna ha tagit beslut om hovrättsprocessen under februari månad. Christer Sandberg kunde inte närvara under edgångssammanträdet i februari på grund av USA-resa. Enligt dagboksbladet hos domstolen väntas han vara åter i maj. Ytterligare ett edgångssammanträde är noterat till 6 april 2018.

Realtid.se har sökt Bill Kronqvist under tisdagen för en kommentar.

Platsannonser