Annons

Annons

Sitewide generic

HQ

När det rättsliga efterspelet är över, förnyar Dan Brännström sitt krav på en HQ-kommission. Att stänga HQ Bank var orimligt och gjordes med politiska motiv, säger han.

Högsta domstolen beviljar ej prövningstillstånd. "Den underliggande ansvarsfrågan hade förtjänat en överrättsprövning", säger HQ-likvidatorn Lars Ehrstedt i en kommentar till beslutet.

En aktieägare stod redo att finansiera hovrättsprocessen mot viss vinstdelning innan förlikningen ägde rum. Beslut om prövningstillstånd i Högsta Domstolen väntas innan jul.

HQ-likvidatorn Lars Ehrstedt har lämnat in en komplettering till överklagan till Högsta domstolen. I den går han till hårt angrepp mot konkursförvaltaren Bill Kronqvist och uppger bland annat att han favoriserat motparten. Nu väntar besked om ett prövningstillstånd beviljas eller ej.

HQ AB:s likvidator överklagar Svea hovrätts dom och yrkar att förlikningen ska ogiltigförklaras. Nu har han till 13 augusti på sig att utveckla talan.

(Uppdaterad 2) Förlikningen mellan HQ:s konkursbo och KPMG, Öresund och Mats Qviberg med flera slås fast av Svea hovrätt. "Definitivt förlikningsavtal föreligger", skriver Svea hovrätt.

Christer Sandberg ilsknar till i ett mejl till konkursförvaltaren Bill Kronkvist, dagen innan förlikningen offentliggörs. ”Ditt agerande är upprörande och minst sagt oproffessionellt”.

I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central, vi måste kunna lita på domstolarnas objektivitet. Men frågan är om inte det märkliga resultatet av den långdragna HQ-processen och Finansinspektionens agerande visar på raka motsatsen, skriver Mats Lönnerblad, skribent i finansrätt.

Advokat Christer Sandberg företräder 73 procent av aktieägarna i HQ som nu ansluter sig till kritiken mot förlikningen mellan konkursbolaget och Mats Qviberg med flera. Samtidigt lämnar Öresund in rättsutlåtande.

Sidor