Revision

Högt förtroende för revisorer bland företagsledarna

Politiker och företagsledare har ett fortsatt högt förtroende för revisionsbranschen. Men bland allmänheten är förtroendet för branschen inte lika högt. "De som har direktkontakt med branschen har också har ett större förtroende för revisorn", säger Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, till Realtid.

Uppdaterad 2017-06-29
Publicerad 2017-06-29

Förtroendet för revisorn är fortsatt starkt bland politiker och företagsledare. 90 procent av politikerna och 88 procent av företagsledarna uttrycker ganska stort eller mycket stort förtroende för revisions- och redovisningsbranschen. Det är bara läkare, poliser och domare som matchar revisorn.

Det visar en undersökning som Kantar/Sifo har genomfört på uppdrag av branschorganisationen FAR.

– Jag är glad och stolt över att branschen åtnjuter ett så högt förtroende. Det är dessutom nödvändigt eftersom branschen fyller en så viktig funktion i både näringsliv och samhälle. De som har direktkontakt med branschen har också har ett större förtroende för revisorn som ju kommer högt i förtroendeligan, säger Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, till Realtid.se.

Bland allmänheten däremot är det endast 45 procent som uppger att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för revisions- och redovisningsbranschen i allmänhet. Förtroendet är högst bland män (50 procent) och personer i åldern 55-74 år (50 procent). Alla olika grupper har över lag en hög andel som svarar tveksam, vet ej (35 procent totalt), den sjunker dock med åldern.

– Allmänhetens förtroende för branschen behöver höjas, eftersom det långsiktigt har stor påverkan på branschens relevans och attraktionskraft. Det är inte många i allmänheten som har direktkontakt med revisorer, redovisningskonsulter eller skatterådgivare, så jag tror att det finns en stor okunskap kring professionernas uppgift och nytta. Sedan kan många vara färgade av en och annan rubrik i media också. Vi som branschorganisation, men även våra medlemmar, måste därför bli bättre på att kommunicera vad de olika professionerna gör, säger Dan Brännström.

Drygt 8 av 10 (82 procent) av företagsledarna uppger att deras företag har en revisor, företagsledarna för företag med 10-49 (98 procent) och 50+ anställda (97 procent) har i signifikant högre grad än företag med 1-9 anställda (78 procent) en revisor på sitt företag.

Av de företagsledare som har en revisor på sitt företag uppger samtliga (100 procent) att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för deras revisor. Det är inga signifikanta skillnader beroende på antalet anställda.

Vidare visar undersökningen att kännedomen om FAR är väldigt låg bland allmänheten, 79 procent känner inte till FAR alls och 9 procent känner bara till namnet. Totalt 5 procent uppger att de känner till FAR ganska eller mycket bra. Personer i åldersgruppen 18-34 år (84 procent) uppger i högst grad att de inte känner till FAR.

– Där får vi fundera på vad vi ska göra, för det är alltid bra att ha ett starkt varumärke. Vi vill vara en röst i samhällsdebatten, påverka lagar, regler och normer och då är det bra att vara känd, avslutar Dan Brännström.

Platsannonser