Finans Nyhet

Här är utmaningarna med valet av Jacob Wallenberg som ordförande

Jacob Wallenberg. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Samtidigt som förundersökning om mutbrott inletts i Ericsson föreslås bolagets vice ordförande Jacob Wallenberg som ny ordförande i Svenskt Näringsliv. Organisationen är bland annat en av huvudmännen bakom en rad organ som hanterar självregleringen på svensk värdepappersmarknad.

Torbjörn Isacson

Jacob Wallenberg kommer att föreslås som ordförande i Svenskt Näringsliv vid stämman den 19 maj.
Förutom att driva olika frågor för svenskt företagande är organisationen Svenskt Näringsliv en av huvudmännen bakom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Föreningens vision är att ”den svenska värdepappersmarknaden ska vara en av de mest välfungerande, mest långsiktigt hållbara och högst förtroendeingivande i Europa.”

Föreningen för god sed är en paraplyorganisation för:

  • Aktiemarknadsnämnden, som gör uttalanden om god sed på aktiemarknaden.
  • Aktiemarknadens självregleringskommitté, som utvecklar och förvaltar regler för aktiemarknaden.
  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som utvecklar och förvaltar bolagsstyrningskoden.
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn, som granskar svenska noterade bolags finansiella rapportering.
  • Den granskningen utförs på basen av en delegation från Rådet för finansiell rapportering och Finansinspektionen.

– Det är svårt att se det som något annat än ett fattigdomsbevis att utse Jacob Wallenberg till ny ordförande i Svenskt Näringsliv. Det blir extra kladdigt genom Wallenbergsfärens redan dominerande inflytande i den svenska storföretagssfären, säger Realtids Per Lindvall.

Annons

– Om jag hade fått önska hade exempelvis Volvo Cars tidigare vd Håkan Samuelsson varit ett bättre val.

Föreningen för god sed utser ledamöterna i de olika organen och beviljar budget för verksamheterna.

Den svenska självregleringen, som är unik i sitt slag, innebär att näringsliv och andra intressenter på marknaden själva utformar och beslutar om reglerna på värdepappersmarknaden och vad som är god sed. ”Syftet är att skapa och upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter.”

Annons

Riksdagen och Finansinspektionen har delegerat viss myndighetsutövning och normgivning till självregleringen.

Huvudmännen, där Svenskt Näringsliv alltså är en, utser styrelsen för Föreningen för god sed, som i sin tur utser ledamöterna i de olika organen. Historiskt sett har kopplingen mellan inte minst Svenskt Näringsliv och Aktiemarknadsnämnden varit stark.

I styrelsen för Aktiemarknadsnämnden sitter bland annat Ossian Ekdahl, chef för ägaransvar på Första AP-fonden, som nyligen röstade mot ansvarsfrihet för styrelse och vd i Ericsson, det vill säga bland andra Jacob Wallenberg.

Annons

I styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden sitter bland annat Anders Oscarsson, som i sin roll som aktiechef på AMF och medlem i Ericssons valberedning gick emot övriga institutionella ägare och ville ge ansvarsfrihet.

Beslutet att föreslå Jacob Wallenberg som ordförande i Svenskt näringsliv kom samma dag som det blev känt att åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om Ericssons misstänkta mutbrott i Irak.

– Valet av Wallenberg kan ses som besvärande för SNL givet det som hänt i Ericsson, men jag antar att det är bekräftelse att SNL som organisation står bakom Wallenberg i denna svåra stund och att de genom detta också skickar signalen till alla som tvivlar att förtroende är orubbat. Det är taktiskt mycket väl genomtänkt, säger Sasja Beslik.

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet tillbakavisar också amerikanska justitiedepartementet DOJ att Ericssons toppchefer har belagts med munkavle, något som telekombolaget angett som skäl till att inte kommentera mutanklagelserna närmare.

 

Annons