FinansNyhet

Här är branscherna som Creaspac ratar

Creaspac, Creades, John HedbergCreaspac, Creades, John Hedberg
Publicerad

Creaspacs mål är att hitta ett onoterat bolag med ett marknadsvärde i spannet 2-5 miljarder kronor.  Syftet är att genom förvärv notera detta bolag – men inte vilket bolag som helst. 

Realtid.se

Spac-bolaget Creaspac redovisar en förlust på 7 miljoner kronor under andra kvartalet. Bolaget saknar jämförelseperiod.

Sedan Creaspac börsnoterades den 23 juni har arbetet med att aktivt söka och utvärdera investeringsmöjligheter för Creaspac intensifierats. Målet är att hitta ett onoterat bolag med ett marknadsvärde i spannet 2-5 miljarder kronor.  Syftet är att genom förvärv notera detta bolag.

Som utgångspunkt letar Creaspac inte aktivt investeringar inom en specifik industri utan utgår snarare från ett antal situationer eller teman där de tre viktigaste är:

Annons
  • Bolag som gynnas av långsiktigt positiva underliggande trender så som teknisk utveckling eller förändringar i den regulatoriska omvärlden.
  • Bolag som befinner sig vid någon form av vägskäl, till exempel internationalisering eller en period av accelererad tillväxt.
  • Bolag som har behov av en tydlig huvudägare med förmåga realisera bolagets fulla potential.  Exempel på sådana industrier utgörs av finansiella tjänster, ekosystemet kring e-handel, SaaS-och mjukvarubolag samt Industrial consumer goods.

Men det finns några branscher som absolut inte är intressanta. Bolaget kommer inte att investera inom olja, gas, kol, tobak, alkohol, vapen, fastigheter, betting, avancerad bioteknik, gruvor eller bolag vars värde till stor del är beroende av råvarupriser eller andra exogena makrofaktorer. Bolaget ska heller inte investera i bolag utsatta för betydande politisk eller regulatorisk risk, som exempelvis skattefinansierad vård och omsorg. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vd Johan Hedberg uppger att man vill helst få till en affär tidigare än senare men tillägger att detta är underordnat målet att förvärva ett kvalitetsbolag med goda utsikter för långsiktigt värdeskapande för Creaspacs aktieägare.

Creades är så kallad sponsor till Creaspac och har för avsikt att kvarstå som en långsiktig ägare i Creaspac även efter att Creaspac har genomfört ett förvärv.

Annons

 

 

Annons