Annons

Annons

John Hedberg

Creades substansvärde för både andra kvartalet och för halvåret ligger under det Stockholmsbörsen har ökat med under perioderna. Creades lämnar dock andra kvartalet med stärkt kassa med blicken mot nya förvärv.

Creades avyttrar hälften av det näst största innehavet i portföljen. Med en stark kassa ser vd John Hedberg investeringsmöjligheter trots marknadsläget. ”Många av de investeringar som varit bäst under Creades historia har gjorts när det har varit lite stökigt”, säger han till Realtid.

Avkastningen på Creades substansvärde uppgick till 14 procent under året samtidigt som resultatet ökade med dryga 50 procent. jämfört med i fjol.

Oron för en inbromsning i världsekonomin är en del av förklaringen bakom börsnedgångarna. Vid nästa konjunkturnedgång kommer arbetslösheten bli mer påtaglig då robotarna blir ett alternativ i finansbranschen. Men just nu handlar det om en kort omskakning, en tillfällig nedgång. Detta menar tre finansprofiler som Realtid.se talat med. 

Creades substansvärde minskade med 2 procent under tredje kvartalet drivet av negativ kursreaktion i Avanza. Addnodes starka utveckling kompenserade stora delar av nedgången.

"Historiskt har många av de bästa affärerna gjorts i samband med börsnedgångar”, säger Creades vd John Hedberg. I en intervju berättar han om hur han efter Nordic Capital blev parhäst med Sven Hagströmer, om hans förändringar i Creades portfölj, hans syn på börsens rörelser i dag och när han tror att en korrigering kommer att ske.

Creades substansvärde ökade med 1 procent under årets tredje kvartal. Den beskedliga ökningen förklaras av minskade värden för de största innehaven Avanza och Lindab.

Creades investerar 30 miljoner kronor och blir näst största ägare i betalappen Kaching. "Creades har för avsikt att ta en aktiv del i bolagets utveckling", säger Creades vd John Hedberg