Bank

Handelsbanken slutför försäljning av kortinlösenverksamheten till Worldline

Samtliga villkor för affären med Worldline är nu uppfyllda och överlåtelsen genomfördes i dag, den 18 oktober 2021.

Publicerad 2021-10-18

Handelsbanken meddelade den 27 juli 2021, att avtal ingåtts med Worldline om försäljning av kortinlösenverksamheten. Köpeskillingen uppgår till 2 000 miljoner SEK för verksamheten, inklusive distributionsavtal. Det framgår av ett pressmeddelande.

Handelsbanken kommer till följd av transaktionen redovisa en övrig intäkt om preliminärt netto 550 miljoner SEK under fjärde kvartalet. Dessutom kommer distributionsavtalet generera en löpande provisionsintäkt, delvis hänförlig till köpeskillingen.

Platsannonser

Logga in